Detail předmětu

Automatizace procesů

FEKT-MPC-AUPAk. rok: 2024/2025

Předmět MPC-AUP je určen pro studenty druhého ročníku magisterského studia. Je to poslední ročník vysokoškolského studia a absolventi předmětu MPC-AUP mají po jeho ukončení vstoupit do projekčních a programátorských týmů řešících návrhy a realizace průmyslových řídicích systémů. Základními pilíři této práce je specifikace elektrických prvků technologického procesu, specifikace vstupních a výstupních signálů, návrh řídicího systému, vytvoření cenové nabídky pro uživatele, vytvoření programů pro PLC, vytvoření programů pro ovládání a vizualizaci (SCADA/HMI), vytvoření průmyslové komunikační sítě a vytvoření aplikace systému MES. Pro tyto činnosti musí být odpovědný pracovník schopen vytvořit časový harmonogram. Teoretickou podporou je znalost matematického modelování složitých technologických celků, verifikace modelů, numerických aspektů modelování a funkční bezpečnosti (standard IEC 61508 a související).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

7

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby znalé pro samostatnou činnost“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

až 30 bodů za cvičení
- body student získává ze samostatně hodnocených částí vypracování projektu a znalosti prokázané během cvičení a půlsemestrálního testu.
- pro získání zápočtu je třeba získat 15 bodů ze 30 možných

až 70 bodů za zkoušku
- zkouška je písemnou formou
- pro úspěšné složení písemné zkoušky je třeba získat 35 bodů ze 70 možných
- pro absolvování závěrečné zkoušky je nutná znalost odpovědí na klíčové otázky (povinné penzum, viz níže). Neznalost některé z odpovědí vede k neúspěšnému složení zkoušky


Povinné penzum:
--------------------------------------------------------------------
Základní znalosti
- Standardizace/destandardizace veličin
- Standardní rozhraní průmyslových řídicích systémů
- Schéma (pyramida) řízení výrobního podniku a popis jednotlivých úrovní
- Znalost funkce standardních el. prvků (asynchronní elektromotor, dc motor, stykač, relé)
Rozlišit základní typy procesů
Umět nakreslit PI diagram, znát
- Základní značky používané v PI diagramech
- Formy popisu jednotlivých prvků
- Ustálené zvyklosti kreslení
Umět nakreslit liniové elektrické schéma
- Základní značky používané v elektrických schématech
- Formy popisu jednotlivých prvků
- Ustálené zvyklosti kreslení
Řízení dávkových procesů (ISA88)
- Tři základní modely
- Schopnost začlenit entity do jednotlivých stupňů fyzického modelu
- Základní typy receptur
- Vztah procedury receptury a řízení zařízení
MES systémy (ISA95)
- Funkce MES,
- Pilíře MOM, popsat výrobní pilíř

Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvené zmeškané laboratorní cvičení je třeba nahradit po domlouvě s vyučujícím

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s komplexní problematikou automatizace procesů. Studenti se naučí základy konstrukční a projektantské práce při projektech automatizace strojů, výrobních linek a technologických procesů. Seznámí se s bezpečnostními normami, normou funkčního značení měření a regulace.
Studenti se dále seznámí s projektantskými postupy při realizaci systémů měření, regulace a automatizace, dále s filozofií systémů pro plánování a řízení dávkových procesů (MES) a podnikovými informačními systémy ERP.
Obsahem předmětu je dále seznámení se systémy pro řízení životního cyklu výrobku (PLM) a konceptem digitální továrny, na kterém
Část přednášek zajišťují odborníci z praxe řízení elektrárenských celků od konvenčních po jaderné elektrárny, matematické modelování složitých technologických celků, vybrané problémy praktického použití regulátorů, identifikace vlastností průmyslových zařízení, případová studie projektování elektrárny.
Obsahem předmětu je i výuka počítačové podpory projektantské práce. Na praktických ukázkách projektů a exkursích do vybraných technologických procesů se seznámí s konkrétní podobou realizace automatizace.
Přednášky ukončuje úvod do funkční bezpečnosti, standardu IEC 61508.

Absolvent předmětu je schopen
- vytvořit řídicí program pro PLC dle standardu ISA S88
- použít základní funkce systému pro řízení výroby (MES)
- vytvořit, virtuálně zprovoznit jednoduchou robotickou řídicí linku,

Základní literatura

Zezulka F.: Automatizační prostředky. Skriptum PC DIR, 2000. (CS)
Zezulka F.: Prostředky průmyslové automatizace, VUTIUM, 2004 (CS)
Prezentace autorů jednotlivých přednášek (CS)
Automatizace procesů, el. učební texty, Zezulka a kolektiv (CS)
Programovatelné automaty v řízení technologických procesů, Jan Pásek, 2007 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-KAM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do projektování automatizačních systémů.
2. Programování dávkových procesů dle standardu ISA S88
3. Systém řízení výroby MES, 1. část
4. Systém řízení výroby MES, 2. část
5. Matematické modelování složitých technologických celků.
6. Vybrané problémy praktického použití regulátorů.
7. Identifikace vlastností průmyslových zařízení.
8. Průmysl 4.0, 1. část
9. Průmysl 4.0, 2. část
10. Systémy pro správu životního cyklu produktů
11. Digitální továrna
12. Cloudové služby v automatizaci procesů
13. Úvod do funkční bezpečnosti řídicích systémů

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zopakování základů programování na PLC SIMATIC (HW konfigurace, jednoduché programy v STL, LAD).
2. - 5. Implementace úlohy řízení hladiny a ohřevu tanků dle standardu ISA S88
6. Propojení úlohy se systémem pro řízení výroby MES
7. - 12. Seznámení se sw Tecnomatix Process Simulate, simulace jednoduché robotické výrobní linky a virtuální zprovoznění
13. Náhradní cvičení