Detail předmětu

Úložiště energie

FEKT-MKC-UEOAk. rok: 2024/2025

Přehled úložišt energie, tepelné a elektrické úložiště. Úložiště tepelné energie. Úložiště elektrické energie založené na fyzikálních principech – setrvačníky, PVE, CAES, SMES. Elektrochemická úložiště energie, základní pojmy elektrochemie a elektrochemických zdrojů. Olověné akumulátory, alkalické akumulátory, lithiové akumulátory. Akumulátory pro speciální aplikace. Superkondenzátory. Palivové články.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby znalé pro samostatnou činnost“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

až 40 bodů v průběhu semestru (15 bodů za laboratorní cvičení a 25 bodů za písemný test)
až 60 bodů za písemnou závěrečnou zkoušku
Zkouška je zaměřena na ověření znalostí a orientaci v problematice elektrotechnických materiálů.

Učební cíle

Cílem předmětu je podat základní informace o různých typech úložišt elektrické a tepelné energie a možnostech jejich nasazení.

Základní literatura

CENEK, Miroslav. Akumulátory od principu k praxi. Praha: FCC Public, 2003. ISBN 80-86534-03-0 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EVM magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor