Detail předmětu

Spolehlivost a jakost

FEKT-MKC-SAJAk. rok: 2024/2025

Předmět se věnuje problematice spolehlivosti systémů s nezávislými a závislými prvky, využití statistických metod ve spolehlivosti. Studenti se seznámí s oblastí zálohování, metodami řízení spolehlivosti, předcházení poruchám a vytvářením systémů odolných proti poruchám. Dále je předmět věnován zavádění systému jakosti v elektrotechnické výrobě, problematice současných přístupů k zabezpečování jakosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby znalé pro samostatnou činnost“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

až 20 bodů za cvičení (student body získává za samostatnou práci z oblasti jakosti a její prezentaci)
až 80 bodů za písemnou zkoušku.
Zkouška je zaměřena na problematiku jakosti a spolehlivosti probíranou na přednáškách i cvičeních.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s přístupy k zabezpečování jakosti a spolehlivosti výrobků a služeb.
Absolvent předmětu je schopen:
- definovat základní pojmy z oblasti jakosti a spolehlivosti,
- vysvětlit základní úlohy spolehlivosti,
- vysvětlit problematiku výstavby systému jakosti v podniku,
- popsat základní nástroje jakosti,
- vysvětlit problematiku certifikace systému jakosti, certifikace výrobku,
- ovládá výpočty základních spolehlivostních ukazatelů.


Základní literatura

Hlavička: Diagnostika a spolehlivost, ČVUT (CS)
Bednařík a kol.: Technika spolehlivosti v elektronické praxi (CS)
Douglas C. Montgomery; Statistical Quality Control 7th Edition; Wiley; 2012 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-TIT magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program MKC-EVM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Systémy s nezávislými a závislými prvky.
Markovovy procesy.Markovovy spolehlivostní modely.
Statická záloha, systém TMR, NMR.
Dynamická záloha, duplexní a biduplexní systém.Hybridní záloha.
Poruchové modely, strom poruch.
Metody řízení spolehlivosti.
Předcházení poruchám.
Příklad spolehlivostního návrhu systému.
Dlouhodobé zkoušky spolehlivosti,jejich cíle a podmínky.
Zrychlené zkoušky spolehlivosti,výhody, nevýhody, použitelnost.
Ekonomika spolehlivosti
Vztah jakosti a spolehlivosti výrobků
Hodnocení jakosti v ČR podle zákona o technických požadavcích na výrobky.

Cvičení na počítači

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Matematická statistika ve spolehlivosti.
Složitější spolehlivostní modely.(4hod)
Markovovy modely.
Poruchové modely.
Dlouhodobé zkoušky.
Zkrácené zkoušky.
Zkoušky spolehlivosti, shrnutí.(4 hod)

Laboratorní cvičení

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zkrácené zkoušky spolehlivosti.(4 hod)