Detail předmětu

Funkční bezpečnost v průmyslové automatizaci

FEKT-MKC-SABAk. rok: 2024/2025

- legislativní požadavky na funkční bezpečnost, posouzení rizik a norma ČSN EN 12100,
- metodika PL podle ČSN EN ISO 13849-1,
- metodika SIL podle ČSN EN 62061,
- prostředky pro snižování rizika,
- vývoj bezpečnostního SW,
- používání SW pro posouzení rizik – SAB a SISTEMA,
- nejdůležitější bezpečnostní funkce a jejich požadavky
- ES prohlášení o shodě a vydání CE podle Směrnice 2006/42/ES a
- základy bezpečnosti v procesním prostředí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia technického směru. Dále znalost prostředků průmyslové automatizace a programování PLC.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka znalého pro samostatnou činnost“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Úspěšné zpracování projektu a prezentace ve stanoveném termínu - min. 10 bodů. z 15 bodů
2. Úspěšné absolvování testu ve cvičení – max. 15 bodů.

Pro ukončení předmětu zkouškou je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Úspěšné zvládnutí ústní části zkoušky – min. 35 bodů z 70 bodů.


Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech a praktickém testu ve cvičení. Úspěšné složení písemné a ústní části zkoušky.

Učební cíle

Cílem předmětu, je dát studentům dostatek znalostí k tomu, aby se dokázali orientovat v legislativních požadavcích na funkční bezpečnost strojů. Předmět pojednává o metodikách posouzení a minimalizování rizik podle platných norem. Dále je cílem seznámit studenty i s problematikou bezpečnosti v procesním řízení. Semestrální projekt, který uzavírá semestr, je projektem na posouzení rizik technologie, návrhu minimalizování rizik, návrhu bezpečnostních funkcí a jejich validace.
Studenti budou znát legislativní požadavky na funkční bezpečnost strojů. Dokáží definovat druhy rizik a metody posouzení, hodnocení rizik a použití bezpečnostních funkcí. Studenti budou umět používat metodiky PL podle ČSN EN ISO 13849-1 a SIL podle ČSN EN 62061. Dokáží definovat a navrhnout bezpečnostní opatření pro snížení rizika. Studenti se budou orientovat v oblasti bezpečnosti v procesním prostředí podle příslušných norem.

Základní literatura

ČSN EN ISO 13849-1. Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci. . Český normalizační institut, 2008. (CS)
ČSN EN 62061. Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností. Český normalizační institut, 2005. (CS)
ČSN EN ISO 12100. Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika. Český normalizační institut, 2011. (CS)
Safebook 5. Strojní vybavení – Principy strojní bezpečnosti – legislativa, teorie a praxe. Rockwell Automation. 2016. 150 s. (CS)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (CS)
Zákon č. 22/1997 Sb. (CS)
Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (CS)
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. (CS)

Doporučená literatura

Safebook 4. Principles of Machine Safety – Legislation, Theory and Practice. Rockwell Automation. 2011. 150 s. (EN)
Process Safebook 1. Functional Safety in the Process Industry. Rockwell Automation. 2013. 170 s. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EVM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Legislativní požadavky
Norma ČSN EN ISO 13849-1
Norma ČSN EN 62061
Technické požadavky
Dokumentace ke strojům
Prostředky pro snižování rizika
Norma ČSN EN 13849-2
ISO/TR 14121-2 / ČSN EN 60204-1
Vývoj bezpečnostního SW pro jednotlivé programovací jazyky (FBD, LD)
Nejdůležitější bezpečnostní funkce a jejich požadavky
Používané stroje
Bezpečnost v procesním prostředí
Opakování

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod
Evaluace bezpečnosti dle ČSN EN ISO 13849-1
Evaluace bezpečnosti dle ČSN EN 62061
Práce se SW SISTEMA
Tvorba dokumentace
Práce se SW SAB
Řešení projektů
Kontrola elektrických zařízení dle ČSN EN 60204-1
Prezentace projektů
TEST