Detail předmětu

Radiolokace

FEKT-MKC-RARAk. rok: 2024/2025

Studenti budou seznámeni s definicí radiolokace, typy a základními parametry radiolokátorů. Dále budou probírány charakteristiky radiolokačních cílů, radiolokační rovnice, vyzařovací charakteristiky antén radiolokátorů, vlivy šíření elmag. vln na činnost radiolokátoru. Seznámí se také s metodami snímání prostoru, zobrazováním a zpracováním radiolokační informace a s radiolokátory s impulzním a kontinuálním provozem. Důležitou součástí výuky je zpracování radiolokačních signálů. V závěru první části, která je věnována teorii a aplikaci radiolokace, budou ukázány moderní radiolokační techniky - přehledové systémy, radiolokátory zahorizontální, antikolizní radary, radarové detektory pohybu, georadary. V části navigace budou probírány základní úkoly, prostředky a výpočty v navigaci, obecné vlastnosti radionavigačních systémů s AM, PM, FM a impulsní modulací. Další část výuky bude zaměřena především na  přístrojové zabezpečení letů a metody a prostředky pro přistávání za ztížených meteorologických podmínek a na konkrétní systémy NDB, VOR, ILS, MLS a DME. Poslední část výuky bude věnována globálním družicovým navigačním systémům - GPS-NAVSTAR, GPS-NAVSTAR, GALILEO, GLONASS, BEIDOU, QZSS. Aplikace a architektury GNSS přijímačů jsou prezentovány v závěru předmětu. Teoretická výuka je doplněna počítačovou a laboratorní výukou a exkurzí na středisko řízení letového provozu na letišti v Brně nebo do průmyslových firem z oblasti radarové techniky.  

  

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia, doporučené jsou znalosti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky a rozšířené znalosti číslicového zpracování signálů.

 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Studenti mohou získat maximálně 40 bodů za aktivity v počítačových cvičení a maximálně 60 bodů za závěrečnou ústní zkoušku.

 

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

 

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderní radiolokační a radionavigační technikou, teorií radiolokace a navigačními metodami využívajícími elektronické prostředky. 

  

Absolvent předmětu je schopen (1) analyzovat řešení radiolokačních systémů včetně zpracování radarových signálu, (2) analyzovat řešení radionavigačních systémů včetně zpracování navigačních signálů, (3) aplikovat GNSS systémy v reálné praxi.

 

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EKT magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor