Detail předmětu

Projektování a simulace výroby

FEKT-MKC-PSVAk. rok: 2024/2025

Předmět se věnuje problematice inovace ve výrobních procesech na pozadí v průmyslu 4.0. Dále pak metodice projektového řešení a projektového plánování. Bude věnována pozornost ochraně průmyslového vlastnictví a základům podnikové logistiky. Studenti se seznámí s pojmy jako aditivní výroba a simulace výrobních procesů pomocí moderních simulačnách systémů v návaznosti na Industry 4.0.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Účast na cvičeních je povinná.
20b - zpracování projektu v průběhu semestru
20b - práce v PC cvičeních
60b - závěrečná zkouška
Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu mohou být každoročně aktualizovány vyhláškou garanta předmětu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je rozšíření znalostí z oblasti Průmyslu 4.0 s větším důrazem na implementaci nástrojů průmyslu 4.0 a výpočetní techniky. Absolvent předmětu bude schopen pro výrobní podnik stanovit jednotlivé logistické činnosti a jejich vzájemné propojení s predikcí možných jejich optimalizací a stanovení logistických nákladů. Získá přehled o logistické strategii podniku a řízení globální logistiky. Pomocí vhodných metod (např. Saatyho metody) bude schopen prezentovat své návrhy řešení v a vhodně implementovat aplikace z Průmyslu 4.0 do logistických činností.
Absolvent předmětu Projektování a simulace výroyby je schopen:
- Orientovat se v základní terminologii v rámci Průmyslu 4.0
- Zapojit se do práce v projektovém týmu
- Zapojit se do práce v podnikovém R&D centru souvisejících s elektrotechnickou výrobou
- Vytvářet projektovou dokumentaci
- Stanovit jednotlivé logistické činnosti a jejich vzájemné propojení s predikcí možných jejich optimalizací
- Stanovit logistické náklady

Základní literatura

Sule, D., R.:Manufacturing Facilities, PWS Boston (EN)
Cedarleaf, J.:Plant Layout and Flow Improvement,Bluecreek, P.C. Washington (EN)
Kališ J., Říha M., MS Office Projekt, CPress (CS)
Maxa, J., Vyroubal P.: Řízení a správa dat (CS)
Ministerstvo průmyslu a obchodu: Iniciativa průmysl 4.0 (CS)
Roboty a robotizované výrobní technologie, ISBN: 9788021448285 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EVM magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor