Detail předmětu

Projektové řízení

FEKT-MKC-PRRAk. rok: 2024/2025

Projektové řízení - základni pojmy a východiska. Projektové fáze - předprojektová, záhájení, plánování, realizace, ukončení. Prostředí organizace. Standardy v projektovém řízení. Řízení projektů pomocí nástrojů v MS Project.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Prezentované semestrální práce max. 40b
Závěrečná zkouška - max. 60b
Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu mohou být každoročně aktualizovány vyhláškou garanta předmětu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je naučit studenty používat současné metody projektového managementu při návrhu a řízení projektu v projektových týmech. V praktické rovině budou absolventi schopni zapojit se do přípravy a realizace konkrétních projektů ve firmě. V předmětu získají základní dovednosti a znalosti k práci s nástrojem pro řízení projektů MS Project.
Po absolvování předmětu budou studenti schopni:
- orientovat se v profesním prostředí projektového managementu,
- aplikovat technické a behaviorální kompetence projektového řízení,
- zvládat účast na projektech v mezinárodním prostředí,
- mít praktickou zkušenost v práci v projektovém týmu, příp. i jeho řízení.

Doporučená literatura

HAČKAJLOVÁ, L., PROSTĚJOVSKÁ, Z., TOMÁNKOVÁ, J. Projektový management. Praha: VŠEM, 2015. (CS)
KUBÁLEK, T., KUBÁLKOVÁ, M. Řízení projektů v Microsoft Office Project – Učebnice pro vysoké školy. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2007. (CS)
Harold Kerzner, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 12th Edition, ISBN 978-1-119-16536-1 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EVM magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor