Detail předmětu

Pokročilé 3D modelování

FEKT-MKC-POMAk. rok: 2024/2025

Zvládnout práce metodou elektronické definice výrobku na systému SolidWorks. Tato metoda oproti klasickému způsobu TPV, kdy na vývoji komplexního výrobku spolupracuje několik pracovních skupin a je nutná velmi precizní koordinace činností, představuje komplexního řešení, které spojuje jednotlivé ”ostrůvky” v jeden logický celek od formy skici - návrhu až po vlastní propojení na výrobu. Simulování technologického procesu výroby, analýza se vstupem simulačních programů do procesu TPV, simulace kinematiky, metoda konečných prvků, metoda konečných objemů, 3D tisk, tvorba videí pomocí modulu PhotoView studio.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

30 bodů za práci v semestru, 70 bodů za záverečný test.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem je seznámit studenty s novým trendem v Technické přípravě výroby, kdy se vývoj řeší komplexně nasazením systému od vývoje po výrobu. Studenti prohlubují znalosti v tvorbě složitějších 3D objemových modelů. Získávají přehled o možnostech kinematických analýz, tvorbu videosekvenců v prostředí 3D studia PhotoView, výstupu na CAM a 3D tisku.
Student bude seznámen s principem EPD - Electronics Product Definition – elektronická definice výrobku.
- Student bude zvládat v systému SolidWorks tvořit složitější tvary včetně tvorby plechových dílů typu rozvaděčových skříní.
Student bude zvládat tvorbu animací formátu *.avi včetně tvorby v prostředí 3D stuie Photo View.
Student bude mít přehled o systémech PDM, PLM, ERP jako nadstaveb systému CAD.
Student bude mít přehled o práci v systému CAM a o možnostech tvorby NC kodu.
Student bude mít přehled o možnostech 3D tisku.
Student bude mít přehled o možnostech CAE Computer Aided Engineering - výstupu 3D objemového modelování jako podkladu pro matematicko - fyzikální analýzy.

Základní literatura

www.solidworks.cz (CS)
Pagáč, M.; Učebnice SolidWorks (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EVM magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor