Detail předmětu

Počítačové návrhové systémy

FEKT-MKC-PNSAk. rok: 2024/2025

Vlastnosti systémů pro návrh elektrotechnických schémat (OrCAD, PADS) v návaznosti na tvorbu desek plošných spojů s důrazem na automatické nástroje a použití databází součástek. Propojení na systémy pro tvorbu desek plošných spojů (DPS), propojení na simulační systémy (PSPICE), export schémat a knihoven, popis výstupních souborů, konverze na jiné formáty. Použití specializovaných systémů pro tvorbu výstupní dokumentace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen:
- využít programové prostředky systémů PADs a OrCad pro návrh schémat a desek plošných spojů
- využít návrhová pravidla při návrhu obvodového schématu

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

až 40 bodů za cvičení (body student získává za půlsemestrální test)
až 60 bodů za zkoušku (zkouška se skládá z písemné části formou testových otázek a zpracování praktické úlohy)

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v oblasti problematiky počítačového návrhu DPS s využitím databázových systémů pro správu knihovních prvků, pokročilých interaktivních a automatických nástrojů pro návrh DPS.
Absolvent předmětu MPNS je schopen:
- využívat pokročilých nástrojů pro práci se schématem, s hierarchickou strukturou návrhu a správou vlastností součástek při návrhu elektrických schémat
- využívat a spravovat databázové systémy součástek pro návrh schémat
- využít simulační prostředí OrCAD PSpice pro jednoduché simulace elektrických obvodů
- vytvářet desky plošných spojů v systémech OrCAD PCB Editor a PADS Layout s využitím manuálních, interaktivních i automatických nástrojů včetně podrobného nastavení těchto nástrojů
- popsat vlastnosti objektů pro vytváření podkladů pro výrobu desek plošných spojů včetně vrtacích výkresů a využít prostředí programů OrCAD PCB Editor, PADS Layout a specializovaný nástroj BluePrint pro tvorbu výstupní dokumentace DPS

Základní literatura

aktuální referenční přiručky SW produktů. (EN)
NOVÁK, V.; BAČA, P. Pocitacove_navrhove_systemy_S+ P. Pocitacove_navrhove_systemy_S+ P. Brno: 2007. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EVM magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor