Detail předmětu

Materiálová a procesní analýza defektů

FEKT-MKC-PADAk. rok: 2024/2025

Předmět se věnuje analýze defektů montážních a propojovacích struktur a sestav s následujícími tématy.
Technologické postupy výroby montážních a propojovacích struktur vč. HDI.
Materiálová analýza defektů na DPS - požadavky na: základní materiál a prepregy, tloušťku a kvalitu pokovení otvorů, nepájivou masku, povrchovou úpravu DPS.
Procesní analýza defektů DPS - vady související s výrobou DPS, vrtání, dělení a mechanické předúpravy DPS. fotolitografické procesy, chemické a galvanické procesy pokovení a technologie leptání, laminace a sesouhlasení vrstev, zpracování povrchových úprav.
Technologie výroby montážních a propojovacích sestav. Povrchová montáž součástek. Typy pouzder a zásady manipulace. Pájecí pasty, lepidla, tavidla a jejich aplikace. Lepidla a technologie lepení. Pájecí procesy a technologie pájení a čištění.
Vady montážních a propojovacích sestav a jejich příčiny.
Materiálová analýza pájených a lepených spojů - požadavky na pájecí slitinu, tavidlo, lepidlo, čistící médium
Procesní analýza pájených a lepených spojů - požadavky na dílčí operace v montážním procesu a možné defekty. Teplotní profil - jeden z rozhodujíích vlivů na spolehlivost.
Cyklické a šokové zkoušky DPS. Meření pevnosti pájeného a lepeného spoje za působení různých environmentálních vlivů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby znalé pro samostatnou činnost“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Laboratorní cvičení 40 b, závěrečná zkouška 60 b.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou vad neosazených i osazených desek s plošnými spoji a jejich příčinami. Prohloubit znalosti zejména z oblasti analýzy vad pájeného a lepeného spoje a použitelnými metodami. Zdůraznit rozhodující faktory v jednotlivých výrobních operacích a jejich vliv na defekty ve výrobním procesu.

Základní literatura

Starý, J., Zatloukal M.: Montážní a propojovací technologie (CS)
Norma IPC A 610 s požadavky na dílčí technologické operace i na výslednou kvalitu montážní a propojovací sestavy (CS)
Norma IPC TM 650 s dílčími technologickými zkouškami (CS)
Norma IPC A 600 s požadavky na dílčí technologické operace i na výslednou kvalitu montážní a popovací strukrury (CS)
Norma IPC 7711/7721 s požadavk yna opravy a dodělávky na DPS (CS)
- (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EVM magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor