Detail předmětu

Numerické modelování 2

FEKT-MKC-NM2Ak. rok: 2024/2025

Předmět se zabývá současnými počítačovými prostředky CAE (Computer Aided Engineering) pomocí systému ANSYS.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

30 bodů za práci v semestru, 70 bodů za záverečný test.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Seznámit studenty s počítačovými systémy CAE (Computer Aided Engineering). Student bude schopen provádět analýty inženýrských úkolů pomocí systému ANSYS.
- Student bude seznámen s principem CAE - Computer Aided Engineering – Počítačová podpora inženýrských prací.
- Student získá základní přehled o možnostech systému Ansys.
- Student bude rozumět základům metody konečných prvků a metody konečných objemů.
- Student bude schopen provést zasíťování 3D objemového modelu pro matematicko-fyzikální analýzy
- Student bude zvládat provádět matematicko fyzikální analýzy inženýrských problémů ve vybraných oblastech.

Základní literatura

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EVM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor