Detail předmětu

Numerické modelování 1

FEKT-MKC-NM1Ak. rok: 2024/2025

Předmět se zabývá současnými počítačovými prostředky CAE (Computer Aided Engineering) pomocí SolidWorks Flow Simulation.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

30 bodů za práci v semestru, 70 bodů za záverečný test.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Dosavadním problémem při zavádění CAD/CAM/CAE bylo, že se zaměřoval obvykle pouze na vyřešení jednoho konkrétního problému a zákazník, který potřeboval urychlit TPV si na základě toho vybíral CAD systém, který toto umožňoval. Dílčí úkoly systém musí umět podporovat, ale skutečný přínos (i finanční) je možný jen při nasazení komplexního řešení, které spojuje jednotlivé ostrůvky v jeden logický celek. U nové metody jde o zavedení elektronické definici výrobku (EPD). Klasický CAD systém se zde stává podmnožinou EPD. Systém EPD umožňuje logické propojení jednotlivých dílčích aplikací. O EPD projevuje stále více firem zvýšený zájem. Student bude seznámen se systémem SolidWorks Flow Simulation pro inženýrské analýzy CAE (Computed Aided Engineering).
- Student bude seznámen s principem CAE - Computer Aided Engineering – Počítačová podpora inženýrských prací.
- Student získá základní přehled o možnostech systému FlowSimulation.
- Student bude schopen provést zasíťování 3D v systému FlowSimulation.
- Student bude zvládat provádět matematicko fyzikální analýzy inženýrských problémů ve vybraných oblastech pomocí FlowSimulation.

Základní literatura

Vyroubal, P.; Maxa, J. Trojrozměrné modelování a simulace. FEKT VUT Brno. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EVM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor