Detail předmětu

Semestrální práce 1

FEKT-MKC-M1VAk. rok: 2024/2025

Obsahem předmětu je samostatná technická práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na oboru EVM. Téma projektu se vybírá na počátku letního semestru daného akademického roku a může být odvozeno od budoucího tématu diplomové práce. Práce je zaměřena na vyhledání informací, jejich prostudování a zpracování rešerše o zvoleném tématu. Následně je navrženo vlastní technické řešení a vypracována písemná zpráva.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

1

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky pro udělení zápočtu:
Vypracování písemné zprávy.
Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je zpracování samostatné magisterské technické práce studenta vybrané z nabídky oborového ústavu.
Absolvent předmětu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu.

Základní literatura

-dle tématu projektu (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EVM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zpracování samostatné individuální semestrální práce 1.