Detail předmětu

Diplomová práce

FEKT-MKC-MSVAk. rok: 2024/2025

Samostatná diplomová práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na oboru EVM. Téma práce je zadáno na počátku letního semestru daného akademického roku a může být pokračováním tématu semestrálního projektu 1 a 2.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

20

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia a absolvování předmětu Semestrální práce 1 a Semestrální práce 2.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet uděluje vedoucí práce za práci vypracovanou v souladu se zadáním, odevzdanou ve stanoveném termínu, posuzuje správnost řešení a kvalitu vypracování práce (formální náležitosti).
Vedoucí práce a její oponent vypracují posudek, jehož součástí je bodové hodnocení práce. Při hodnocení může být zohledněn i posudek případného konzultanta. Posudky se předkládají k obhajobě práce.

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je zpracování diplomové práce studenta vybrané z nabídky oborového ústavu.
Absolvent předmětu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit.

Základní literatura

Podle tématu práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EVM magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zpracování individuální technické diplomové práce.