Detail předmětu

Angličtina pro život 2

FEKT-MKC-EFE2Ak. rok: 2024/2025

Kurz angličtiny se zaměřením na pokročilé procvičování a osvojování dovedností v rámci praktické verbální i písemné komunikace. Semináře zahrnují nejen širokou škálu funkčních prvků jazyka, ale také forem práce, k nimž náleží především aktivní diskuse, prezentace, interpretace audiovizuálních materiálů a tvorba textu spojená s jeho podrobným rozborem. Témata pokrývaná v průběhu semestru jsou navržena tak, aby studentům umožnila efektivnější užívání anglického jazyka v každodenním pracovním i společenském životě.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

The prerequisite for the course is to pass MKC-EFE1 with a minimum of 50% of the total points.
Students wishing to take the course exam and obtain their credits are required to attend a minimum of 75% of the tutorials/lectures.

Note 1: Students who have a bachelor degree in English in Electrical Engineering and Informatics (AJEI-H) must register MPC-EFE1. However, such students will automatically receive their credits and are not required to attend classes or to take any tests or exams that other MPC-EFE1/MKC-EFE1 students must take.

Note 2: Due to the return of the Covid-19 virus, the above class atttendance rules will not be applied in the same way during the 2020/2021 academic year. However, whether it is contact teaching at FEKT, or 'distance learning' from home, all students must complete the requirements given by their individual lecturer in this course.

As for all viruses and the wearing of masks in class, all students attending classes are obligated to respect the rules outlined by the Rector of VUT and the Dean of FEKT.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška je písemná a ústní:

- Písemná zkouška je rozdělena do dvou částí: 1) napsání formálního dopisu 2) testu o kulturních studií.

- Ústní zkouška je založena na prezentaci ve třídě v průběhu semestru.

Maximální možný počet bodů na zkoušku je 100 (50 bodů na písemné části a 50 bodů na ústní část). Student musí získat minimálně 50% z každé části zkoušky, aby prospěl.

Studenti se musí zúčastnit přibližně 75% výuky každý semestr (tj. nenechat si ujít více než 3 hodiny), pokud nemají legitimní důvod neúčasti.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Prohloubení znalostí a dovedností v anglickém jazyce a příprava na každodenní pracovní praxi.
Vytvoření resp. doplnění obrazu o kulturních základech euroamerické civilizace.
Orientace v euroamerickém kulturním a profesním prostoru.
Schopnost aktivně užívat angličtinu v široké škále každodenních situací.
Schopnost vést běžnou pracovní komunikaci, účastnit se pracovních porad a vytvářet základní formální dokumenty v angličtině.
Schopnost týmové práce v anglickém jazyce. Porozumění nezkrácenému slyšenému projevu.
Schopnost ústně English prezentace před mnoha lidí.
Schopnost klást různé ústní moderátorů souvisejících otázek v angličtině na různých prezentacích.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

R. MacNeil and W. Cran, Do You Speak American? 2007 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program MKC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program MKC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program MKC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Kulturní studia I (EU)
2. Kulturní studia II (USA)
3. Kulturní studia III (země Britské společenství)
4. Komunikace napříč kulturami I
5. Kulturní Workshop (prezentace studentů)
6. Dopis Psaní I
7. Dopis Psaní II (např životopisy, krycí dopisy, atd.),
8. Komunikace napříč kulturami II
9. Kulturní Workshop (prezentace studentů)
10. Kulturní Workshop (prezentace studentů)
11. Různé (např studijní pobyty, obchodní angličtinu, dopis psaní, slovní zásobu atd., rozhodne přednášející)
12. Opakování
13. Písemná zkouška