Detail předmětu

Applied Cryptography

FEKT-DPA-TK2Ak. rok: 2024/2025

Základní pojmy, teorie utajení, dokonalá šifra. Symetrické kryptosystémy - proudové šifry, blokové šifry, standardy symetrických šifer, správa a distribuce klíčů. Asymetrické kryptosystémy - RSA, kryptosystémy typu DL a EC, ustavení klíče, standardy asymetrických kryptosystémů. hešovací a jiné pomocné kryptografické funkce, integrita a autentizace dat, digitální podpis. Infrastruktura veřejných klíčů a moderní kryptografické služby. Elektronické volby, sdílení tajné informace. Kvantová kryptografie. Základy kryptoanalýzy, útoky na kryptografické systémy a ochrana proti nim.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni magisterského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Student vypracuje projekt na zadané téma v rozsahu 8 až 10 normostran. Následuje písemná zkouška, při které student prokáže znalosti nastudované problematiky.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem je seznámit s principy kryptografie a s jejími aplikacemi v komunikačních, informačních a jiných elektronických systémech.
Studenti získají znalosti potřebné k řešení kryptografického zabezpečení komunikačních, informačních a jiných elektronických systémů.

Základní literatura

Aumasson J.: Serious Cryptography: A Practical Introduction to Modern Encryption. No Starch Press, San Francisco, 2017. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-KAM doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPAD-EEC doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-EKT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-EIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPAD-EIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-MET doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-SEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-TLI doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-TEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

viz výše