Detail předmětu

Modern Digital Wireless Communication

FEKT-DPA-RE2Ak. rok: 2024/2025

1. Øeèový signál a hlasové technologie
2. Teorie radiokomunikaèních signálù
3. Množiny signálù s diskrétním èasem a se spojitým èasem
4. Nadìjné metody v rádiové komunikaci
5.-6. Systémy s rozprostøeným spektrem
7. Vytìžování informací z øeèových signálù
8.-9. Zpracování radiokomunikaèních signálù
10. Dominantní interference v multiuživatelském prosøedí
11. Koexistence mobilních systémù a její modelování v programu MATLAB
12. Metody a nástroje družicové komunikace
13. Atmosférické optické spoje

 

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Teorie signálu, teorie rádiové komunikace na magisterské úrovni.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Student vypracuje projekt na zadané téma v rozsahu 10 stran. Následuje ústní obhajoba projektu, při které student prokáže znalosti nastudované problematiky.
Účast na výuce je nepovinná.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními metodami a trendy v rádiových komunikacích.
Hlubší znalosti teorie rádiových signálů, systémů s rozprostřeným spektrem, mobilních komunikačních sytémů, družicových systémů a atmosférických družicových spojů.

Základní literatura

K.D. Rao, M.N. Swamy, Digital Signal Processing: Theory and Practice, Springer, Singapore, 2018. (EN)
L. Fa-Long, Ch. Zhang, Signal Processing for 5G: Algorithms and Implementations, John Wiley & Sons, Chichester, 2016. (EN)

Doporučená literatura

B. Boashash, Time-Frequency Signal Analysis and Processing: A Comprehensive Reference, Academic Press, London, 2016. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-KAM doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPAD-EEC doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-EKT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinný
  • Program DPA-EIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPAD-EIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-MET doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-SEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-TLI doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-TEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Øeèový signál a hlasové technologie
2. Teorie radiokomunikaèních signálù
3. Množiny signálù s diskrétním èasem a se spojitým èasem
4. Nadìjné metody v rádiové komunikaci
5.-6. Systémy s rozprostøeným spektrem
7. Vytìžování informací z øeèových signálù
8.-9. Zpracování radiokomunikaèních signálù
10. Dominantní interference v multiuživatelském prosøedí
11. Koexistence mobilních systémù a její modelování v programu MATLAB
12. Metody a nástroje družicové komunikace
13. Atmosférické optické spoje