Detail předmětu

Junctions and Nanostructures

FEKT-DPA-FY1Ak. rok: 2024/2025

Kvantová mechanika, stručný přehled.
Rozhraní: polovodič A-polovodič B, polovodič-kov, polovodič-izolant. Vyčerpaná oblast, vlastnosti. Principiální omezení daná kvantovou a statistickou fyzikou.
Nanostruktury: Základní typy nanostruktur. Detekce a lokalizace nanostruktur. Interakce v blízkém poli. Nanotechnologické nástroje a zařízení. Nanooptika. Aplikace nanotechnologií: lékařské a biotechnologické obory, nanoelektronika, molekulární elektronika.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Vstupní znalosti

Prerekvizitou je absolvování magisterského studia FEKT či obdobého zaměření.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

0-20 b projekt
0-80 b závěrečná zkouška

Učební cíle

Cílem předmětu je objasnit důležité jevy současné fyziky polovodičových rozhraní a nanostruktur s pomocí adekvátních fyzikálních nástrojů - kvantové a statistické fyziky.
Student získá znalosti o moderním fyzikálním popisu a vysvětlení jevů, které se odehrávají v polovodičových strukturách, na jejich rozhraních a v nanostrukturách. Dokáže vysvětlit povahu fyzikálních limitů v miniaturizaci polovodičových zařízení.

Základní literatura

Sze, S.M., NG, Kwok. K.: Physics of Semiconductor Devices. 3rd edittion, Wiley, 2006. (EN)
Colinge, J.-P., Colinge, C.A.: Physics of Semiconductor Devices, Kluwer 2002, ISBN 1-40207-018-7. (EN)
Poole, Ch.P. Jr., Owens, F.J. Introduction to Nanotechnology, Wiley Interscience, 2003, ISBN 0-471-07935-9. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-KAM doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPAD-EEC doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-EKT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-MET doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-SEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-TLI doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-TEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova