Detail předmětu

Scientific Publishing A to Z

FEKT-DPA-EIZAk. rok: 2024/2025

Kurz Vědecké publikování od A do Z provede studenty procesem vzniku a dalšího života odborného textu. Kurz se v prvních kapitolách věnuje sběru informací z dostupných elektronických zdrojů, dále jejich správnému použití a citování, v následujících kapitolách podává přehled a rady k tvorbě odborného textu a výběru vhodného časopisu pro jeho publikování. V posledních kapitolách se kurz věnuje propagaci výsledků vědecké práce a citačním analýzám.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Vstupní znalosti

Základní znalosti práce s PC a internetem.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnit zadané úkoly v jednotlivých kapitolách z 50%.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem kurzu je seznámit studenty s možnostmi vyhledávání vědeckých informací, jejich zpracování do odborného textu a zásadami etického užití informací. Student bude mít také přehled o hodnocení vědy v ČR i zahraničí a umět si na základě těchto podmínek vybrat vhodný časopis či konferenci pro prezentování svých vědeckých výsledků. Kurz mu dále pomůže s propagací jeho činnosti a následnými analýzami úspěšnosti jeho textů.
Student bude znát základní zdroje odborných informací jak z předplácených databází na VUT, tak z volně dostupných informačních zdrojů a patentových databází. Bude umět správně citovat použitou literaturu. Bude znát základní principy tvorby odborného textu a základy publikačního procesu. Bude umět najít vhodný časopis pro svou publikační činnost i ve vztahu k hodnocení vědy v ČR. Bude znát základní možnosti jak propagovat výsledky své vědecké práce v online prostředí. Bude umět provést citační analýzu svých výsledků pomocí různých nástrojů.

Základní literatura

Wallwork, A.: English for writing research papers. New York: Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-7921-6. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-KAM doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program DPAD-EEC doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program DPA-EKT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program DPA-EIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program DPAD-EIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program DPA-MET doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program DPA-SEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program DPA-TLI doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program DPA-TEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor