Detail předmětu

Mathematical Modelling of Electrical Power Systems

FEKT-DPA-EE1Ak. rok: 2024/2025

Metody matematického modelování a výpočtů chodu elektroenergetických soustav.
Ustálené a přechodné děje.
Řízení elektrizačních soustav
FACTS – flexibilní řízení el. soustav

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je ukončen zkouškou.

Učební cíle

Získat rozšířené znalosti v oblasti matematického modelování a výpočtů chodu elektroenergetických soustav.
Znalosti metod výpočtů ustálených a přechodných jevů v elektrizačních soustavách

Základní literatura

Wood. A.J., Wollenberg, B.F., Sheblé, G.B. Power Generation, Operation, and Control, 3rd Edition, Willey 2013, 656p., ISBN: 978-0-471-79055-6 (EN)
Eremia, m., Shahidehpour, M. Handbook of Electrical Power System Dynamics: Modeling, Stability, and Control, Willey 2013, 976p. ISBN: 978-1-118-51606-5 (EN)
Haginomori, E., Koshiduka, T., Arai, J., Ikeda, H. Power System Transient Analysis: Theory and Practice using Simulation Programs (ATP-EMTP), Willey 2016, 280p., ISBN: 978-1-118-73745-3 (EN)

Doporučená literatura

Sun, K., Hou, Y., Sun, W., Qi, J. Power System Control Under Cascading Failures: Understanding, Mitigation, and System Restoration, Willey 2018, 432p., ISBN: 978-1-119-28206-8 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-KAM doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPAD-EEC doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-EKT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-MET doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-SEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-TLI doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-TEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor