Detail předmětu

Quotations in a Research Work

FEKT-DPA-CVPAk. rok: 2024/2025

Kurz studenty seznamuje s problematikou citování (tvorba citací, plagiátorství, citační analýzy apod.) a autorskoprávními aspekty vědeckého publikování. Kromě této problematiky je pozornost věnována také kreativním technikám učení, vyhledávání odborných informací, hodnocení informací na internetu a prezentaci informací. Výuka je zaměřena na praktické využívání odborných zdrojů, které univerzita předplácí.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutná účast na 5 ze 7 přednáškách a plnění zadaných úkolů v jednotlivých kapitolách z 50%.

Učební cíle

Cílem předmětu je studenty seznámit s autorskoprávními požadavky na jejich práci a správnému citování zdrojů v takové míře, aby byli schopni tyto znalosti předat dále vlastním studentům.
Studenti budou znát zásady etického užití informací. Budou umět tvořit citace různých druhů dokumentů a využívat k jejich tvorbě citační manažery. Budou znát autorskoprávní aspekty publikační činnosti a problematiku otevřeného přístupu. Budou umět vyhledávat v elektronických informačních zdrojích dostupných na VUT. Dokáží kriticky hodnotit informace nalezené na internetu.

Základní literatura

Krčál M., Teplíková Z.: Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-KAM doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program DPAD-EEC doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program DPA-EKT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program DPA-EIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program DPAD-EIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program DPA-MET doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program DPA-SEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program DPA-TLI doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program DPA-TEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor