Detail předmětu

Selected Chaps From Measuring Techniques

FEKT-DPA-AM2Ak. rok: 2024/2025

Předmět je nadstavbou kurzům magisterského studia oboru automatizace. Zabývá se moderními a perspektivními metodami měření vybraných fyzikálních veličin, zpracováním signálů ze snímačů, metodám zpracování obrazu a moderním trendům v oblasti průmyslové automatizace.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Učební cíle

Rozšíření vědomostí získaných v magisterském studiu o vybrané moderní a perspektivní oblasti měření fyzikálních veličin, průmyslové automatizace a počítačového vidění.

Základní literatura

Webster, John G.: Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook. CRC Press, 2017 (EN)
Szeliski, R.: Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer, 2010 (EN)

Doporučená literatura

Leveson, N.G.: System Safety Engineering: Back To The Future, Aeronautics and Astronautics, Massachusetts Institute of Technology, 2002 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-KAM doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinný
  • Program DPAD-EEC doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-EKT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-MET doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-SEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-TLI doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-TEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod - místo měřicí techniky.
Vybrané kapitoly z metrologie.
Metody a instrumentace měření akustické emise.
Metody a instrumentace bezdotykového měření teploty.
Volné téma.