Detail předmětu

Úvod do problematiky bicích nástrojů

FEKT-BPC-UHBAk. rok: 2024/2025

Studenti se seznámí se základním rozdělením bicích nástrojů na membranofonické a idiofonické (metalofony, xylofony, litofony, krystalofony, elasmatofony) včetně ukázek vybraných nástrojů, dále s běžnými i méně obvyklými způsoby tvorby tónu, typy používaných paliček, tónovými rozsahy nástrojů, a dynamickými a artikulačními možnostmi. Studenti mají možnost individuálně si na nástrojích výše zmíněné aspekty vyzkoušet.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti hudební teorie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za absolvování cvičení předmětu. V případě nemožnosti prezenční účasti na výuce bude zápočet udělen za samostatné práce.
Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení se s bicími nástroji a jejich literaturou z hlediska zvukového nebo hudebního režiséra.
Absolvent předmětu je schopen:
- vyjmenovat základní kategorie bicích nástrojů,
- charakterizovat blanozvučné bicí nástroje s určitou výškou tónu,
- charakterizovat blanozvučné bicí nástroje s neurčitou výškou tónu,
- charakterizovat samozvučné bicí nástroje různých materiálů s určitou výškou tónu,
- charakterizovat samozvučné bicí nástroje různých materiálů s neurčitou výškou tónu,
- charakterizovat elasmatofonické bicí nástroje.

Základní literatura

Beck, J., Encyclopedia of percussion. Garland Publishing N. Y., 1995. ISBN 978-0824047887 (EN)
Blades, J. Percussion Instruments and their History. 4th ed. London: Bold Strummer Ltd, 1992. ISBN 978-0933224612 (EN)
Kotek, Miroslav: Bicí nástroje. Panton Praha, 1983 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní rozdělení bicích nástrojů. Membranofonické bicí nástroje s určitou výškou tónu (tympány).

2. Membranofonické bicí nástroje s určitou výškou tónu (ostatní).

3. Membranofonické bicí nástroje s neurčitou výškou tónu (orchestrální membranofony).

4. Membranofonické bicí nástroje s neurčitou výškou tónu (latinsko-americké membranofony).

5. Membranofonické bicí nástroje s neurčitou výškou tónu (etnické membranofony).

6. Membranofonické bicí nástroje s neurčitou výškou tónu (bicí souprava).

7. Idiofonické kovové bicí nástroje – Metalofony s určitou výškou tónu.

8. Idiofonické kovové bicí nástroje – Metalofony s neurčitou výškou tónu.

9. Idiofonické dřevěné bicí nástroje – Xylofony s určitou výškou tónu.

10. Idiofonické dřevěné bicí nástroje – Xylofony s neurčitou výškou tónu.

11. Idiofonické kamenné bicí nástroje – Litofony s určitou i neurčitou výškou tónu.

12. Idiofonické skleněné bicí nástroje – Krystolofony s určitou i neurčitou výškou tónu.

13. Idiofonické bicí nástroje - Elasmatofony.