Detail předmětu

Praktikum ze studiové techniky

FEKT-BPC-STTAk. rok: 2024/2025

Předmět sestává z laboratorních cvičení zaměřených na řešení komplexního propojení a synchronizace komponentů nahrávacího studia, zejména na propojení a směrování analogových a digitálních zvukových signálů, jejich synchronizaci, integraci hardwarových zařízení s nahrávacím software a konfiguraci komponentů nahrávacího řetězce. V laboratorních cvičeních je využíván zejména software Wavelab, Cubase, ProTools a StudioOne.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti přenosu zvukových signálů v elektrické soustavě, struktury mixážního pultu, digitálních zvukových rozhraní typu point-to-point a síťových, digitálního záznamu zvukových signálů a jejich nedestruktivní editace, typů a struktur zvukových karet, počítačových systémů zpracování zvuku, technologie plug-in modulů, komunikačního rozhraní MIDI a propojování MIDI sběrnice a časové synchronizačních kódů používaných ve zvukové, obrazové a hudební elektronice.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Pro udělení zápočtu je nutné splnit v minimálním rozsahu všechny laboratorní úlohy v řádných nebo náhradních termínech. Minimální rozsah vypracování jednotlivých laboratorních úloh stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
Pro udělení zápočtu je nutné absolvovat všechny laboratorní úlohy v řádných nebo náhradních termínech. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je praktické procvičení znalostí získaných v předmětu Studiová technika na typických problémech komplexního propojení komponentů nahrávacího studia.
Absolvent předmětu je schopen:
- vytvářet analogová a digitální propojení komponentů nahrávacího studia,
- realizovat synchronizaci různých typů zařízení ve zvukovém nahrávacím řetězci,
- realizovat vzájemnou synchronizaci zvukové, obrazové a hudební elektroniky,
- provádět konfiguraci digitálních zvukových rozhraní a zvukového nahrávací software,
- nastavit dálkové řízení hardwarových a softwarových komponentů zvukového nahrávacího řetězce

Základní literatura

SCHIMMEL, J. Studiová a hudební elektronika. Studiová a hudební elektronika. Brno, Vysoké učení technické v Brně. 2012. (158 p.). ISBN 978-80-214-4452-2. (CS)
FORRÓ, D. MIDI - Komunikace v hudbě. B.v. Praha: Grada, 1993. 267 s. ISBN 8085623560. (CS)
WATKINSON, John. The art of digital audio. 3rd ed. Amsterdam: Elsevier, 2001, xiv, 752 s. ISBN 0-240-51587-0 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 3. ročník, zimní semestr, povinný
    specializace AUDB-TECH , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

  • Úloha č. 1: Směrování signálu v nahrávacím studiu
  • Úloha č. 2: Softwarové DAW na platformě MacOS
  • Úloha č. 3: Přenos vícekanálového digitálního zvukového signálu
  • Úloha č. 4: Propojení studiových zařízení pomocí sítě AVB
  • Úloha č. 5: Směrování signálu v DAW