Detail předmětu

Seminář k bakalářské práci

FEKT-BPC-SBPAk. rok: 2024/2025

Seminář podporující zpracování individuálního technického projektu. Úvodní část samostatné technického projektu studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na ústavu nebo z praxe. Téma projektu se vybírá na počátku zimního semestru daného akademického roku a může být odvozeno od budoucího tématu bakalářské práce. Projekt je ukončen prezentací a obhajobou před komisí na závěr zimního semestru 3. ročníku bakalářského studia. Při úspěšné obhajobě může projekt pokračovat jako závěrečná bakalářská práce studenta.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Absolvování odborných povinných a volitelných předmětů, ve kterých student získá znalosti z oblasti vymezené zaměřením semestrálního projektu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení odevzdaného projektu po jeho obhajobě - získání zápočtu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je zpracování úvodní studie samostatné technického projektu studenta vybrané z nabídky ústavu nebo praxe.
Student zpracuje úvodní studii samostatného technického projektu. Absolvent kurzu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit.

Základní literatura

Šedivá, S. - Jak psát vysokoškolské závěrečné práce - semestrální, bakalářské a diplomové, ekeltronické skriptum VUT, Brno 2012 Šedivá, S. - Jak psát vysokoškolské závěrečné práce - semestrální, bakalářské a diplomové, ekeltronické skriptum VUT, Brno 2012 Šedivá, S.: Jak psát vysokoškolské závěrečné práce - semestrální, bakalárské a diplomové. Elektronické skriptum VUT, Brno 2012 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AMT bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. až 3. týden semestru - seminář týkající se výběru tématu SP a BP, formální úprava práce, citace 4. až 13. týden semestru - individuální konzultace s vedoucím práce.