Detail předmětu

Tvůrčí naratologie 2

FaVU-1TVNA2Ak. rok: 2023/2024

Nástroje na vyprávění příběhů jsou ve své podstatě silně provázány s konkrétními ideologickými koncepty, a nejsou tak vhodné jiných svěˇtů (a s nimi spojeného imaginativního myšlení než těch, ve kterých tato pravidla vznikají často využívána.

Na rozdíl od zimního semestru, který ustálené metodologie vyprávění studujícím předkládá jako fakta, jsou v rámci letního semestru účastnice a účastníci kurzu seznamovány*i se způsoby, jak pravidla vyprávění příběhů vznikají, a za jakých podmínek je možné je porušovat či jakým způsobem je možné konstruovat vlastní narativní strategie. 

Oproti zimnímu semestru je v letní části kurzu kladen větší důraz na vztah mezi jednotlivými cvičeními a další uměleckou praxí studujících. Jednotlivá cvičení tak nemusí zosobňovat finální produkt, mohou naopak sloužit jako přípravné práce pro jejich klauzurní práci či jinou uměleckou praxi.  

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Absolvování zimního kurzu Tvůrčí naratologie 1 je doporučeno, není ale podmínkou pro studium kurzu v letním semestru.  

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet z předmětu je udělen na základě docházky, aktivní práce na seminářích a plnění domácích úkolů.   
Podmínkou pro úspěšné ukončení předmětu je aktivní účast na výuce a plnění úkolů. Povoleny jsou 3 neomluvené absence. Zameškanou výuku je možné nahradit vypracováním domácího úkolu.   

Učební cíle

Cílem kurzu je podpořit studující v tom, aby dokázaly*i vyprávět příběhy intermediálně. Nejenom že porozumí principům vyprávění příběhů v jednotlivých médiích, dokáží je i smysluplně kombinovat a autorsky s nimi pracovat.

 
Absolvent*ka kurzu dokáže chápat proces vyprávění jako systém a dokáže v něm analyzovat a upravovat jednotlivé prvky narace. Pro potřeby vlastní umělecké praxe je tak schopen/na tvořit vlastní autorské koncepty toho, jak vyprávět příběhy.  

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Bordwell, David; Thompson, Kristin. Umění filmu: Úvod do studia formy a stylu. Praha: NAMU, 2011. (CS)

Doporučená literatura

Avanessian, Armen. Miamification. New York: Sternberg Press, 2017. (EN)
Aronson, Linda. Scénář pro 21. století. Praha: NAMU, 2015. (CS)
Berger, John. Způsoby vidění. Praha: Labyrint. 2016 (CS)
Easterling, Keller. Medium Design. Londýn: Verso, 2021. (EN)
Fisher, Mark. K-punk: The Collected and Unpublished Writings of Mark Fisher. Londýn: Repeater, 2018. (EN)
Hutcheon, Linda. 2006. Theory of adaptation. Londýn: Routledge, 2012. (EN)
Kokeš, Radomír D. Rozbor filmu. Brno: Masarykova univerzita, 2015. (CS)
Meadows H., Donella. Thinking in Systems. Chelsea: Chelsea Green Publishing Co, 2015 (EN)
Mirzoeff, Nicolas. Visualizing the Anthropocene. New York, článek v časopise Public Culutre. 2014. (EN)
Trávníček, Jiří. Příběh je mrtev? Schizmata a dilemata moderní prózy. Brno: Host, 2003. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Tvůrčí seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vyprávění jako systém 

2. Neoformalistická analýza 

3. Postmoderní příběhy 

4. Divácká zkušenost 

5. Otevřená forma 

6. Kolektivní příběhy 

7. Příběhy krize 

8. Příběhy budoucnosti 

9. Fake news 

10. Rekonstrukce reality 

11. Dokument a pravda 

12. Archivy a analogová média 

13. Příběh umění