Detail předmětu

Řízení rizik v podniku

FP-SrrpKAk. rok: 2023/2024

Ve stále se měnícím podnikatelském prostředí je nevyhnutelné setkání s rizikem. Schopnost řídit tato stále významnější rizika nyní představuje rozdíl mezi prosperujícím podnikem a podnikem, který se snaží vypořádat s výzvami, kterým čelí. Správně organizovaný a zaměřený proces řízení rizik a silný tým pro řízení rizik umožní udržet a posílit konkurenční výhodu před konkurencí. Studie navíc ukázaly, že finanční riziko je pouze „špičkou ledovce“, protože téměř 80 % klíčových rizik není pojistitelných. Těchto kritických 80 % rizik musí být „pojištěno“ interně schopným týmem pro řízení rizik. Strategie řízení podnikatelských rizik je plánovaná a implementovaná s cílem identifikovat, vyhodnotit a připravit se na jakékoliv potenciální hrozby a nebezpečí, se kterými se může podnik setkat. Klíčem je uvědomit si, že riziko není něco, čemu by se podnik se měli vyhýbat – riziko je často skrytá příležitost.

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Nejsou požadovány vstupní znalosti. 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro splnění zkoušky je požadováno splnění následujících podmínek:

 1. Zpracování individuální seminární práce v předem stanoveném termínu
 2. Napsání zkouškové písemné práce

Celkový bodový zisk u písemné zkoušky je max. 50 bodů, požadováno je min. 30 bodů. To stejné platí pro seminární práci. Celková známka je dána součtem bodů ze seminární práce a ze závěrečné písemné zkoušky.

Stejné podmínky platí pro studenty s ISP.

 

 

Učební cíle

Řízení podnikatelských rizik prohlubuje znalosti studentů nejen o tématech řízení podnikatelských rizik, ale také strategických rizik (včetně nástrojů pro propojení strategie a rizika, integrace řízení rizik do strategické architektury podniku, plánování scénářů, válečné hry a mapy vlastnictví rizik); techniky hodnocení rizik (včetně výběru a použití různých technik během procesu řízení rizik, pravděpodobnosti a dalších technik kvantitativního hodnocení rizik); převod rizik (včetně pojištění, zajištění, kontroly ztrát, alternativních technik převodu rizik). Studenti získají dovednosti identifikovat, vyhodnocovat a řídit různá podnikatelská rizika, která by mohla nepříznivě ovlivnit implementaci strategie podniku.

 

Studijní opory

Studijní oporou jsou zpracované a zveřejněné přednášky včetně doplňujících vystavených materiálů a dále doporučená literatura.

Základní literatura

LAM, James. Enterprise risk management: from incentives to controls. Second edition. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2013. ISBN 978-1-118-83443-5.

(EN)

FRASER, John R. S., Rob QUAIL a Betty J. SIMKINS. Enterprise risk management: today's leading research and best practices for tomorrow's executives. Second edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, [2021]. ISBN 9781119741480.

(EN)
RAIS, K., DOSKOČIL, R.: Risk management. 1.vyd., CERM s.r.o, Brno, 2007, 152 s., ISBN 978-80-214-3510-0 (CS)
HAMPTON, John J. Fundamentals of Enterprise Risk Management. AMACOM, 2009. ISBN 9780814414927 (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do řízení rizik podniku
 2. Situační analýzy podniku v kontextu řízení rizik
 3. Konkurenční strategie a strategická změna
 4. Identifikace rizik a jejich klasifikace
 5. Analýza a kvantifikace rizik
 6. Hodnocení a reakce na riziko
 7. Monitorování, kontrola a přezkoumávání rizik
 8. Nástroje k analýze a řízení rizik
 9. Tvorba rizikového profilu a akčního plánu podniku
 10. Aktuální témata v řízení rizik
 11. Informační systémy a software ERM

eLearning