Detail předmětu

Perspektivy designu 2

FaVU-1PeDe2Ak. rok: 2023/2024

Perspektivy designu patří k předmětům společného základu pro studující studijního programu Design. Vyučující z ateliérů spadajících pod tento studijní program v předmětu představí témata a problémy svých oborových zaměření, tedy grafického a produktového designu a herních médií. Kurz by měl tímto způsobem představit studujícím diverzitu myšlenkových proudů, pracovních postupů a výrobních procesů napříč obory a médii, jež design v pojetí jednotlivých vyučujících využívá. Usouvztažňování specifických oborových profilací by mělo design ukázat jako živý a vnitřně pestrý obor, v němž je dostatek prostoru pro různé perspektivy a pozice.

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Perspektivy designu 1.

 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet je udělen za aktivní účast na výuce a plnění dílčích úkolů zadávaných v průběhu semestru.

Účast je povinná. Tolerovány jsou 2 neomluvené absence.

 

Učební cíle

Cílem kurzu je seznámit studující s aktuálním směřováním dílčích oborových specializací (grafický design, produktový design a herní média) v rámci širokého pole designového myšlení a designérské praxe. Kurz by měl studujícím představit různé možnosti vztahování se k vlastnímu oboru, stejně jako různé možnosti a způsoby jeho výuky, v podání vyučujících studijního programu design. Předmět by měl studující programu Design také seznámit se specifickou terminologií dílčích oborových specializací, s jejich nástroji, stejně jako se specifiky oborové praxe. Za tímto účelem budou do hodin příležitostně zvány také profesionálky a profesionálové z oboru, aby dále obohatily*i oborové perspektivy zprostředkované kmenovými vyučujícími fakulty.

 

Studující budou hlouběji obeznámeny*i s terminologií, myšlenkovými východisky, metodami a podobami praxe jednotlivých oborových specializací designu. Budou mít hlubší vhled do výzev a problémů, s nimiž je současná designérská praxe konfrontována a které zároveň motivují její další vývoj. 

 

Základní literatura

Bernd POLSTER a Olaf MEYER, A-Z of Modern Design. Merrell Publishers Ltd, 2006. (EN)

Doporučená literatura

Erwin K. BAUER a Dieter MAYER, Orientation & Identity: Portraits of International Way Finding Systems. Wien; New York: Springer, 2009. (EN)
Franco Bifo BERARDI, Futurability. The Age of Impotence and the Horizon of Possibility, New York: Verso, 2017. (EN)
James DYER a Nick DEAKIN, Graphic events: a realist account of graphic design. Eindhoven: Onomatopee, 2022. (EN)
Bjarki HALLGRIMSSON, Prototyping and modelmaking for product design. London: Laurence King, 2012. (EN)
Jesper JULL, The Art of Failure: An Essay on the Pain of Playing Video Games. The MIT Press, 2016. (EN)
Dorothy MACKENZIE, Green Design. Design for the Environment. Laurence King, 1991. (EN)
Ingo OFFERMANNS, Graphic design is (...) not innocent. Amsterdam: Valiz, 2022. (EN)
Nick SRNICEK, Platform Capitalism. Polity, 2017. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DES_B bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

  1. Grafický design po grafickém designu.
  2. Využívání platforem v designérské praxi. Design platforem.
  3. Podoby navrhování v současném produktovém designu.
  4. Ověřování designových hypotéz skrze fyzický nebo digitální prototyp v oblasti herního designu.