Detail předmětu

Perspektivy designu 1

FaVU-1PeDe1Ak. rok: 2023/2024

Perspektivy designu patří k předmětům společného základu pro studující studijního programu Design. Vyučující z ateliérů spadajících pod tento studijní program v předmětu představí témata a problémy svých oborových zaměření, tedy grafického a produktového designu a herních médií. Kurz by měl tímto způsobem představit studujícím diverzitu myšlenkových proudů, pracovních postupů a výrobních procesů napříč obory a médii, jež design v pojetí jednotlivých vyučujících využívá. Usouvztažňování specifických oborových profilací by mělo design ukázat jako živý a vnitřně pestrý obor, v němž je dostatek prostoru pro různé perspektivy a pozice.

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Nejsou.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet je udělen za aktivní účast na výuce a plnění dílčích úkolů zadávaných v průběhu semestru.

 

Účast je povinná. Tolerovány jsou 2 neomluvené absence.

 

Učební cíle

Cílem kurzu je seznámit studující s aktuálním směřováním dílčích oborových specializací (grafický design, produktový design a herní média) v rámci širokého pole designového myšlení a designérské praxe. Kurz by měl studujícím představit různé možnosti vztahování se k vlastnímu oboru, stejně jako různé možnosti a způsoby jeho výuky, v podání vyučujících studijního programu design. Předmět by měl studující programu Design také seznámit se specifickou terminologií dílčích oborových specializací, s jejich nástroji, stejně jako se specifiky oborové praxe. Za tímto účelem budou do hodin příležitostně zvány také profesionálky a profesionálové z oboru, aby dále obohatily*i oborové perspektivy zprostředkované kmenovými vyučujícími fakulty.


Studující budou obeznámeny*i s terminologií, základními myšlenkovými východisky, metodami a podobami praxe jednotlivých oborových specializací designu. Budou znát vyučující z programu design mimo svůj domovský ateliér a získají vhled do jejich způsobů uvažování a pedagogických přístupů – tuto znalost budou moci později využít při rozhodování se o krátkodobých studijních stážích v rámci fakulty nebo při hledání vhodných konzultantech a konzultantů pro své školní práce a projekty. 

 

Základní literatura

Petr BOSÁK a Robert JANSA (eds.), PROTO. Grafický design a současné umění. Praha: UMPRUM, 2013. (CS)

Doporučená literatura

Peter BILAK et al., Typeface as program: applied research and development in typography. JRP|Ringier, 2010. (EN)
Tracy FULLERTON a Daniel DOLENSKÝ, Workshop herního designu: průvodce tvorbou inovativních her. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2021. (EN)
Yvan MARTINEZ a Joshua TREES, Thought Experiments in Graphic Design Education. London: Booksfromthefuture, 2013. (EN)
Ruben PATER, CAPS LOCK: How capitalism took hold of graphic design, and how to escape from it. Valiz, 2021. (EN)
Bernd POLSTER a Olaf MEYER, A-Z of Modern Design. Merrell Publishers Ltd, 2006. (EN)
David REINFURT, A *new* program for graphic design. Los Angeles; New York: Inventory Press; D.A.P./Distributed Art Publishers, 2019. (EN)
Jesse SCHNELL, The Art of Game Design: A Book of Lenses. CRC Press, 2008. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DES_B bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

  1. Grafický design jako služba a jako nástroj autonomní tvůrčí praxe
  2. Podoby současné designérské praxe, role a pozice, do nichž v současnosti grafické designérky a designéři vstupují.
  3. Přístupy k navrhování v kontextu produktového designu.
  4. Divergentní, analytické a konvergentní myšlení v kontextu produktového designu.
  5. Herní principy jako univerzálie přítomné v kreativní praxi napříč médii.