Detail předmětu

Vybrané kapitoly z konstruování strojů - strojní součásti

FSI-0KSAk. rok: 2023/2024

Předmět rozšiřuje a prohlubuje dovednosti zejména v řešení výpočetních úloh z oblastí základních strojních součástí a spojů, jako jsou pružiny, ložiska, osy a hřídele a šroubové a svarové spoje. Předmět je doplňkem k přednášce, cvičení a domácí přípravě předmětu Konstruování strojů - strojní součásti (5KS).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Znalosti:

 • materiálových věd (volba materiálů),
 • statiky (analýza zatížení),
 • pružnosti a pevnosti (analýza napětí a deformací).

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je ukončen neklasifikovaným zápočtem. Podmínkou jeho získání je více než 60% účast na přednáškách.


Přednášky: účast je povinná a kontrolovaná vyučujícím. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je náhrada zameškané výuky v kompetenci garanta předmětu.

Učební cíle

 Absolventi budou schopni analyzovat a navrhnout základní strojní součásti, jako jsou hřídele, mechanické a svarové spoje, akumulátory energie a rotační uložení.


 • Pochopení mechanismů a příčin porušování strojních součástí.
 • Znalost principu, výpočtu a zásad užití základních strojních součástí.
 • Schopnost aplikace získaných znalostí při návrhu nových strojů a zařízení.

Základní literatura

SHIGLEY, Joseph E., Charles R. MISCHKE a Richard G. BUDYNAS. Konstruování strojních součástí. 1. vyd. Editor Martin Hartl, Miloš Vlk. Brno: VUTIUM, 2010, 1159 s. ISBN 978-80-214-2629-0.

(CS)

Doporučená literatura

BUDYNAS, Richard G. a Keith J. NISBETT. Shigley's mechanical engineering design. 9th ed. New York: McGraw-Hill, 2011. ISBN 978-0-07-352928-8.

(EN)

NORTON, Robert L. Machine design: An integrated approach. 4th ed. Boston: Prentice Hall, 2010. ISBN 01-361-2370-8.

(EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-VTE-P bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program B-MET-P bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program B-STR-P bakalářský

  specializace KSB , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace SSZ , 3. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program B-ZSI-P bakalářský

  specializace STI , 3. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Analýza zatížení, napětí a deformací.
 • Porušování způsobené statickým zatěžováním.
 • Únavové porušování způsobené proměnným zatěžováním.
 • Pevnostní kontrola hřídelí.
 • Kontrola deformací a kmitání hřídelí. Spoje hřídele s nábojem.
 • Kontaktní napětí a kontaktní únavová pevnost.
 • Kontrola předepjatých šroubových spojů při statickém a únavovém tahovém zatížení.
 • Spoje zatížené kolmo k ose šroubu nebo nýtu.
 • Svarové spoje.
 • Šroubovité válcové tlačné a tažné pružiny.
 • Valivá ložiska.
 • Radiální kluzná ložiska s hydrodynamickým a mezným mazáním.

eLearning