Detail předmětu

Ekonomika a management podniku

FSI-5EM-KAk. rok: 2023/2024

Předmět zahrnuje vědomostní potřeby podnikového managementu v oblasti strojírenské výroby s důrazem na procesní přístup. Studenty seznamuje se základními ekonomickými východisky a pomáhá pochopit ekonomické výrobní vztahy ve vztahu k produktu ve výrobnímu systému. Je zaměřen zejména na základní informace v oblasti ekonomiky podniku a principům trhu (např. hospodářský výsledek podniku, poptávky, nákladovost, kalkulace, výrobní kapacity, základy rozpočtování atd.). Zahrnuje rovněž principy síťové analýzy, tržního postavení či strategického plánování.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Obecné znalosti matematiky na úrovni absolvovaných kurzů na FSI. Základní znalosti diferenciálního a integrálního počtu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky udělení zápočtu:
100% absolvování cvičení
Zkouška :
Test sestávající z 15 otázek (max. 15 bodů).
Výpočtová část se třemi příklady (max. 15 bodů).
Hodnocení: 27 a více bodů A; 26-23 bodů B; 22-19 bodů C; 18-17 bodů D; 16 bodů E

Účast na cvičení je povinná. Na cvičeních se hodnotí aktivita a základní znalosti.

Učební cíle

Cílem je seznámit studenty s funkcionalitou podniku a řízením výroby z ekonomického a manažerského pohledu.

Student získá teoretické znalosti v oblasti ekonomiky výrobních podniků a základy manažerského řízení výroby. Studenti by měli být schopni na základě získaných znalostí a dovedností zpracovávat základní technicko-ekonomické kalkulace a své dovednosti aplikovat v řízení výrobních procesů.

Základní literatura

PINEDO, Michael L. Planning and Scheduling in Manufacturing and Services. New York, USA : Springer, 2005. 506. ISBN: 0-387-22198-0.
ASKIN, Donald G., GOLDBERG, Jeffrey B. Design and analysis of lean production systems. The University of Arizona : John Eley and Sons, 2002. 533. ISBN: 0-471-11593-2.
KOTLER,P.: Marketing.Management , , 0
MAIMON, O., KHMELNITSKY, E., KOGAN, K. Optimal flow control in manufacturing systems (Production Planning and Scheduling). The Netherlands : Kluwer Academic Publisher, 1998. 346. ISBN: 0-7923-5106-1.
HARRISON, D.K., PETTY, D.J. Systems for Planning and Control in Manufacturing. Oxford : Butterworth, Heinemann, 2002. 295. ISBN: 0-7506-4977-1.
VÍDECKÁ, Z. Plánování a řízení výroby. Přednášky předmětu Informační podpora procesů (Fakulta Podnikatelská VUTBR). 2010
SIMEONOV, S. Pokročilé plánování a rozvrhování. Přednášky (Fakulta Strojní VUTBR). 2010

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-KSB-K magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program N-VSR-K magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

17 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod – základy ekonomiky podniku. Charakteristiky specifických ekonomických situací s důrazem na technické́ faktory: Volná soutěž̌. Přechod k nedokonalé konkurenci. Monopol. Oligopol. Podnik jako instituce.
2. Význam procesního řízení a řízení prostřednictvím činností; trh; tržní hodnocení produktu Matice BCG, Matice GE.
3. Výsledek činnosti podniku – HVP; tržby, náklady; zisk; provozní nákladová páka.
4. Výrobní faktory; typologie nákladů; nákladové funkce; nástroje řízení nákladů; bod zvratu.
5. Poptávkové funkce, tržní rovnováha. Operativní výkonnost podniku. Rentabilita vlastního kapitál (ROE), rentabilita aktiv (ROA), rentabilita tržeb (ROS), rentabilita investovaného kapitálu (ROCE)
6. Ekonomické aspekty jakosti; náklady na kvalitu.
7. Kalkulace výroby; metody kalkulace; postup řešení jednotlivých metod a jejich praktické užití.
8. Výrobní kapacita, výkonnost výrobních zařízení, účinnost výrobního řízení, využitelný časový fond.
9. Finanční plánování, základní podnikové bilance, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, peněžní tok (CF).
10. Čas a riziko ve finančním řízení, kvantifikace rizika ve finančním řízení a investování, časová hodnota peněz, hodinová nákladová sazba.
11. Plánování v podniku, podnik. cíle, síť. analýza CPM a její uplatnění v plánování.
12. Statická a dynamická finanční analýza.
13. Manažerské řízení výroby, management zdrojů, manažerské funkce, leadership, řízení lidských zdrojů.

Konzultace

35 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s předmětem, stanovení požadavků. Příklady podnikové struktury a jeho procesů.
2. Trh, výpočty a porovnání trhu, tržní postavení produktu.
3. HVP, Ziskovost.
4. Náklady, nástroje řízení nákladů, BZ.
5. Poptávkové funkce.
6. Náklady na jakost.
7. Kalkulační vzorce.
8. Výrobní kapacita.
9. Podnikové bilance.
10. Hodinová nákladová sazba, výpočty výrobních kapacit.
11. CPM – síťová analýza.
12. Statická a dynamická finanční analýza.
13. Diskuze se studenty na téma management.

Elektronické učební texty

Podklady_prezentace (cs)