Detail předmětu

Technická diagnostika II

FSI-XT2-KAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na nejmodernější poznatky z technické diagnostiky strojů a zařízení. Navazuje na skutečnosti uvedené dříve v předmětech zaměřených na diagnostiku a tyto dále rozvíjí. Pozornost je především soustředěna na problematiku vibrodiagnostiky, hlukové diagnostiky, diagnostiky defektoskopické, tribodiagnostiky, elektrodiagnostiky a dálkové diagnostiky strojů. Je ukázán význam a použití diagnostiky multiparametrické. Absolvováním tohoto předmětu a předmětu Technická diagnostika I, případně předmětu Základy technické diagnostiky, student obsahově získá komplexní poznatky z oblasti technické diagnostiky strojů a zařízení. Sdělované poznatky také vychází z obsahu iniciativy Průmysl 4.0. a Údržba 4.0.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Předpokládají se znalosti z matematiky a fyziky na úrovni dosud absolvovaného vysokoškolského studia. Rovněž se předpokládají znalosti v uvedené odborné oblasti v rozsahu předešlého studia bakalářského a studia předmětu Technická diagnostika I.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět se skládá ze cvičení a přednášek. Cvičení je ukončeno zápočtem (je udělován ve 13. výukovém týdnu). K jeho získání je nutná 100% účast na cvičení a dále aktivita ve cvičení. Student zpracuje k zápočtu samostatnou práci v předepsaném rozsahu a kvalitě. Na základě kvality práce ve cvičení, získává student až 30 bodů ke zkoušce Práce musí být odevzdána v písemné formě a učitelem zkontrolována a uznána. Zkouška je realizována písemným testem, student může z tohoto testu získat až 70 bodů, kde 30 bodů získává ze cvičení. Hodnocení výsledku zkoušky je dáno klasifikační stupnicí dle ECTS.
Výuka je kontrolována ve cvičeních z hlediska účasti a aktivity. Předpokládá se 100% účast na cvičeních, v případě nepřítomnosti je student povinen výuku nahradit, způsob náhrady určí vyučující.

Učební cíle

Cílem předmětu je získání dalších teoretických a praktických znalostí z oblasti diagnostiky technických systémů. Předmět obsahově navazuje na předmět Technická diagnostika I.
Student získá ve smyslu uvedené anotace další rozsáhlé a komplexní znalosti z oblasti diagnostiky technických systémů, které mu umožní se erudovaně zapojit v průmyslové strojírenské a elektrotechnické praxi do řešení různých problémů, které s danou problematikou souvisí.

Základní literatura

KREIDL,M; ŠMÍD,R. Technická diagnostika. Senzory-metody-analýza signálu. 1. vydání. Praha: BEN-technická literatura, 2006,408 s. ISBN 80-7300-158-6.
HAMMER,Miloš. Metody umělé inteligence v diagnostice elektrických strojů. 1. vydání. Praha: BEN – technická literatura, 2009. 400 s. ISBN 978-80-7300-231-2.

Doporučená literatura

HELEBRANT,F; ZIEGLER,J. Technická diagnostika a spolehlivost, II. Vibrodiagnostika. 1. vydání-dotisk. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2005. 178 s. ISBN 80-248-0650-9.
BLACK, H., DOCKRELL, W. Diagnostic Assessment in Technical Education: A Teacher's Handbook. 1980. 75 s. ISBN 978-0901116253.
THOMPSON, M.; VAN DEN BRUEL. Diagnostic Tests Toolkit (EBMT-EBM Toolkit Series). Wiley-Blackwell. 2011. 112 s. ISBN 978-0470657584.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-KSB-K magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

9 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vibrodiagnostika – úvod, budící síla, vibrační odezva, základní veličiny, senzory, smart senzory
2. Vibrodiagnostika – měření vibrací
3. Vibrodiagnostika – frekvenční analýza
4. Vibrodiagnostika – nevyváženost, nesouosost, kluzná ložiska
5. Vibrodiagnostika – valivá ložiska, metoda ODS, modální analýza
6. Zvuková (hluková) diagnostika – úvod, diagnostika strojů: hladina akustického tlaku a výkonu, akustické filtry, hlučnost strojů, zdroje hluku u strojů, kritéria hlučnosti, evropské směrnice, normy
7. NDT (nedestruktivní metody)
8. NDT (nedestruktivní metody)
9. Tribodiagnostika maziv a strojních uzlů
10. Tribodiagnostika maziv a strojních uzlů
11. Elektrodiagnostika – úvod, metody
12. Elektrodiagnostika – zjišťování stavu strojních uzlů
13. Dálková diagnostika strojů, on-line diagnostika strojů a Industry 4.0, multiparametrická diagnostika

Konzultace

34 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vibrodiagnostika – úvod, budící síla, vibrační odezva, základní veličiny, senzory, smart senzory
2. Vibrodiagnostika – měření vibrací
3. Vibrodiagnostika – frekvenční analýza
4. Vibrodiagnostika – nevyváženost, nesouosost, kluzná ložiska
5. Vibrodiagnostika – valivá ložiska, metoda ODS, modální analýza
6. Zvuková (hluková) diagnostika – úvod, diagnostika strojů: hladina akustického tlaku a výkonu, akustické filtry, hlučnost strojů, zdroje hluku u strojů, kritéria hlučnosti, evropské směrnice, normy
7. NDT (nedestruktivní metody)
8. NDT (nedestruktivní metody)
9. Tribodiagnostika maziv a strojních uzlů
10. Tribodiagnostika maziv a strojních uzlů
11. Elektrodiagnostika – úvod, metody
12. Elektrodiagnostika – zjišťování stavu strojních uzlů
13. Dálková diagnostika strojů, on-line diagnostika strojů a Industry 4.0, multiparametrická diagnostika

Laboratorní cvičení

9 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, organizační záležitosti, bezpečnost práce, základy technické diagnostiky, přístrojové diagnostické prostředky
2. Vlastnosti přístrojové techniky používané dále ve cvičení. Základní parametry přístrojů, základní obsluha přístrojů
3. Vibrodiagnostika - zpracování dat, určování zavád rotačních systémů
4. Vibrodiagnostika - zpracování dat, určování zavád rotačních systémů
5. Vibrodiagnostika - zpracování dat, určování zavád rotačních systémů
6. Vibrodiagnostika - vyvažování točivých strojů
7. Vibrodiagnostika - vyvažování točivých strojů
8. Zvuková (hluková) diagnostika
9. Elektrodiagnostika
10. Online diagnostika strojů
11. Online diagnostika strojů
12. Kompletace a hodnocení technických zpráv (protokolů)
13. Zápočet