Detail předmětu

Stavba výrobních strojů I

FSI-G1S-KAk. rok: 2023/2024

Předmět je podrobněji zaměřen na analýzu konstrukce jednotlivých reprezentantů výrobních strojů a na návrhové a výpočetní metody. Vychází z teorie a technologie obrábění a tváření. Aplikuje teoretické poznatky z mechaniky, pevnosti a pružnosti, hydrodynamiky, tribotechniky, techniky elektrických pohonů, automatizace, ergonomie a dalších oborů v procesu návrhu konstrukce výrobních strojů. Prezentuje současné principy metodiky konstruování výrobních strojů. Podává přehled o základních parametrech a charakteristikách současných výrobních strojů, konstrukčních principech jednotlivých typů strojů, strojních uzlů a mechanizmů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Vstupní znalosti

Pro studium je nutná znalost z teorie a technologie obrábění, tváření, slévání, svařování, montáží a povrchových úprav.
Student musí znát obecné základy stavby výrobních strojů, základní postupy výpočtů částí a mechanizmů strojů, pneumatických systémů, hydraulických systémů a elektrických pohonů.
Dále je nutná znalost fyzikálních zákonů, statiky, kinematiky a dynamiky. Znalost pevnostních výpočtů, základy mechanizace a automatizace.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouší se písemně a ústně.
Zkouší se samostatně z obráběcích strojů a samostatně z tvářecích strojů.
Každá část zkoušky se hodnotí počtem bodů.
Na základě součtu bodů z obou zkoušek se přiřadí společné hodnocení klasifikačním stupněm ECTS.
Na začátku semestru je studentovi přidělena multidisciplinární problematika z oboru výrobních strojů k vyřešení. Studentovo řešení je zahrnuto do společného hodnocení a je obhájeno před zkoušejícím v den zkoušky.
Přednášky jsou doporučené.

Učební cíle

Cílem předmětu je naučit studenty využívat nabytých vědomosti z předchozího studia v multidisciplinárním oboru stavby výrobních strojů. Rozumět konstrukčním principům strojních mechanismů, uzlů a celků. Používat matematické a fyzikální principy pro kinematickou, dynamickou a energetickou analýzu základních typů obráběcích a tvářecích strojů. Rovněž využívat mezioborových poznatků v konstrukci výrobních strojů.

Student předmětu se orientuje v technologických principech obrábění a tváření kovů. Zná podrobně funkční principy základních reprezentantů výrobních strojů. Dovede provést kinematickou, dynamickou a energetickou analýzu výrobního stroje a na základě zadání provést návrh výrobního stroje. Orientuje se v metodice konstruování kde dovede vědomě využít  inovační a invenční přístup k návrhu nového stroje. Umí zohlednit požadavky na bezpečnost provozu strojního zařízení, ekonomii provozu, ergonomii ovládání a řadu dalších požadavků kladených na moderní stroje.

Základní literatura

RUDOLF, B.; KOPECKÝ, M. Tvářecí stroje - základy stavby a využití. 1. vyd. Praha: SNTL, 1985. 405 s. ISBN 04-231-85
BRENÍK, P.; PÍČ, J. Obráběcí stroje - konstrukce a výpočty. 2. vyd. Praha: SNTL, 1986. 573 s. ISBN 04-235-86
ŽENÍŠEK, J.; JENKUT, M. Výrobní stroje a zařízení. 2. vyd. Praha: SNTL, 1990. 276 s. ISBN 04-222-90
KOVÁČ, A.; RUDOLF, B. Tvárniace stroje. 1. vyd. Bratislava: ALFA, 1989. 376 s. ISBN 80-05-00126-6

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-KSB-K magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program N-VSR-K magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

17 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do technologie tváření, síly a energie. Rozdělení výrobních strojů, vymezení pojmu CNC obráběcí stroj.
2. Třídění tvářecích strojů, hlavní parametry, označování. Tvorba obráběcích strojů, metodika jejich konstruování.
3. Mechanismy pro převod rotačního na přímočarý pohyb (klikový mechanismus). Provozování CNC obráběcích strojů.
4. Kolenopákový a vačkový mechanismus, ozubené převody. Systémové pojetí CNC obráběcího stroje. Základní pojmy v obráběcích strojích.
5. Pohony tvářecích strojů, výpočet motoru a setrvačníku, využitelnost. Společné stavební uzly CNC obráběcích strojů.
6. Spojky a brzdy tvářecích strojů, výpočet, návrh. Obráběcí centra na rotační součásti.
7. Stojany a rámy tvářecích strojů. Obráběcí centra pro nerotační součásti se svislou osou vřetena.
8. Berany, vedení a vyvažování tvářecích strojů. Obráběcí centra pro nerotační součásti s vodorovnou osou vřetena.
9. Typy pohonu hydraulických lisů a díly. Multifunkční obráběcí centra.
10. Pojistná zařízení proti přetížení tvářecích strojů. Ostatní typy CNC obráběcích strojů (jedno profesní).
11. Pohon vřetenových lisů. Ostatní typy CNC obráběcích strojů (jedno profesní).
12. Buchary a zakružovací stroje. CNC obráběcí stroje pro speciální výrobu.
13. Rozvody na tvářecích strojích. Inteligence, zkoušení a servis CNC obráběcích strojů.

Konzultace

35 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do technologie tváření, síly a energie. Rozdělení výrobních strojů, vymezení pojmu CNC obráběcí stroj.
2. Třídění tvářecích strojů, hlavní parametry, označování. Tvorba obráběcích strojů, metodika jejich konstruování.
3. Mechanismy pro převod rotačního na přímočarý pohyb (klikový mechanismus). Provozování CNC obráběcích strojů.
4. Kolenopákový a vačkový mechanismus, ozubené převody. Systémové pojetí CNC obráběcího stroje. Základní pojmy v obráběcích strojích.
5. Pohony tvářecích strojů, výpočet motoru a setrvačníku, využitelnost. Společné stavební uzly CNC obráběcích strojů.
6. Spojky a brzdy tvářecích strojů, výpočet, návrh. Obráběcí centra na rotační součásti.
7. Stojany a rámy tvářecích strojů. Obráběcí centra pro nerotační součásti se svislou osou vřetena.
8. Berany, vedení a vyvažování tvářecích strojů. Obráběcí centra pro nerotační součásti s vodorovnou osou vřetena.
9. Typy pohonu hydraulických lisů a díly. Multifunkční obráběcí centra.
10. Pojistná zařízení proti přetížení tvářecích strojů. Ostatní typy CNC obráběcích strojů (jedno profesní).
11. Pohon vřetenových lisů. Ostatní typy CNC obráběcích strojů (jedno profesní).
12. Buchary a zakružovací stroje. CNC obráběcí stroje pro speciální výrobu.
13. Rozvody na tvářecích strojích. Inteligence, zkoušení a servis CNC obráběcích strojů.

eLearning