Detail předmětu

Manufacturing Machines Technology

FSI-GV0-AKAk. rok: 2023/2024

Předmět Manufacturing Machines Technology (Technika a technologie výrobních strojů a systémů) je zaměřen na moderní přístupy v analýzách, plánování a řízení investic pro výrobní stroje a systémy, v návaznosti na integrační a optimalizační koncepce a metody i se zásadami P4.0.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Student by měl mít základní znalosti ze stavby a řízení výrobních strojů a systémů a vysokoškolské matematiky a fyziky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky udělení zápočtu, zkouška:
1. Prezentace ve cvičeních - 100 % účast (v odůvodněných případech lze cvičení nahradit).
2. Splnění podmínek průběžné kontroly (příprava na cvičení, aktivita, kontrola průběhu zpracování semestrální práce).
3. Podmínky zkoušky:
1) Hodnocení semestrální práce tuturem jako součást zkoušky,
2) Hodnocení znalostí nabytých studiem tohoto předmětu na zadané semestrální práci.


Kontrola znalostí ve cvičeních v rámci zpracovávané semestrální práce individuálně nebo po skupinách studentů (týmy) zadané. Kontrola je v podobě presence, tj. účasti na cvičeních.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními, integračními a optimalizačními trendy ve stavbě zejména CNC obráběcích strojů a výrobních systémů.


Studenti se naučí analyzovat výrobní stroje a výrobní systémy z pohledu moderních koncepcí a metod a tyto poznatky uplatnit při plánování, stavbě, projektování a nasazování výrobních strojů a systémů. Znalosti si procvičí na semestrální práci z dané oblasti.

Základní literatura

Bělohoubek, P.: Manufacturing Machines Technology. Publikace - studijní opora VUT-FSI, Brno, 2004. Adresa: www.uvssr.fme.vutbr.cz/opory/cizjazyk/pub_mmt.pdf
Bělohoubek, P.: Design and Control of Industrial Robots Optimisation. Studijní opora VUT-FSI, Brno, 2005.

Doporučená literatura

Manufacturing technology books, www.eduinformer.com

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-KSB-K magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program N-VSR-K magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Cíle investic ve výrobním podniku. Etapy projektování a realizace investic. Management příležitostí a rizik.
2. Nasazování robotů ve výrobě pro dané technologie.
3. Rozdělení, stavba a projektování výrobních sytémů.
4. Integrační a optimalizační koncepce a metody: reengineering, logistika, TQM, CIM, inteligentní přístup, systém managementu jakosti, management, fraktální přístup atd.
5. Vliv stavby a řízení strojů a robotů na jejich funkční přesnost.
6. Inteligentní stroje, roboty a výrobní systémy.
7. Moderní výrobní systémy a robotické technologie.
8. Mechatronický přístup ke stavbě a řízení výrobních strojů a výrobních sytémů.
9. Moderní trendy v ekonomice výrobních strojů a systémů.
10. Moderní trendy v bezpečnost výrobních strojů a systémů.
11. Moderní trendy v plánování a řízení výroby ve výrobních systémech.
12. Využívání pozitivnách vzorů v oblasti přípravy a zlepšování lidí, týmové práce a pro vývoj moderních technologií a strojů
13. Reengineering v robotice a výrobních systémech ve vazbě na Průmysl 4.0

Konzultace

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-13. V rámci cvičení studenti zpracovávají semestrální práci na dané téma z oblasti Reengineeringu stavby, projektování a nasazování moderních výrobních strojů a sytémů s využitím pozitivních přírodních vzorů v oblasti inovací vyšších stupňů.
Příklad zaměření semestrální práce:
Analýzy a aplikace reengineringu pro vývoj a optimalizaci budoucích výrobků pro rozvíjející se světové trhy (řešeno studenty z EU):
1) Reengineeringový postup (prodejní servis, hodnotová analýza, brainstorming, specifikace, příklady)
2) Vliv reengineeringu na činnosti útvarů metod, jakosti, nákupu atd.
3) Obchodní a manažerské přístupy (strategie, management změn, reengineering sestavení týmu atd.)
4) Použití pozitivních vzorů pro zlepšování a inovace vyšších stupňů atd.

eLearning