Detail předmětu

Management kvality

FSI-GRI-KAk. rok: 2023/2024

Předmět Management kvality poskytuje posluchačům poznatky o základních principech řízení a zabezpečování kvality výrobků v podniku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Student by měl mít základní znalosti ze stavby strojních zařízení.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky udělení zápočtu:
100% absolvování cvičení a vypracování semestrální práce.
Zkouška :
Test sestávající z 25 otázek (max. 25 bodů).
Hodnocení: 24,50 a více bodů A; 23,50 a více bodů B; 22 a více bodů C; 20 a více bodů D; 18 a více bodů E


1. 100% účast na cvičení
2. Zpracování semestrální práce

Učební cíle

Cílem předmětu Management kvality je seznámit studenty s evropskými normami pro řízení a zabezpečování kvality a metodami zabezpečování kvality již u předvýrobních etap vzniku nového výrobku.
Předmět Management kvality umožňuje získat posluchačům poznatky o budování systému řízení a zabezpečování kvality v podniku a jeho auditu
a certifikaci. O způsobu zabezpečování kvality v projekčních, výrobních
a montážních etapách vzniku výrobku a využití k tomu vhodných metod.

Základní literatura

Masing, W., : Handbuch der Qualitätssicherung
Hering, E.; Trimel, J.; Blank, H., : Qualitätssicherung für Ingenieure
Redeker, G., : Grundlagen der Qualitätssicherung, Institut für Qualtätssicherung

Doporučená literatura

Vavřík, I., Blecha, P., : Jakost I - řízení jakosti, interní učební texty ÚVSSaR
Vavřík, I., Blecha, P., : Jakost II - metody a nástroje zabezpečování jakosti, interní učební texty ÚVSSaR
Norma ČSN EN ISO 9001:2001

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-KSB-K magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program N-VSR-K magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Termíny a definice
2. Kontext organizace
3. Vedení organizace
4. Plánování kvality - QFD
5. Plánování kvality - FMEA
6. Plánování kvality - FTA
7. Podpůrné procesy managementu kvality
8. Provozní procesy managementu kvality - SPC
9. Hodnocení výkonnosti
10. Zlepšování firemních procesů - KAISEN
11. Zlepšování firemních procesů - DOE
12. Zlepšování firemních procesů pomocí FMEA a FTA
13. Prezentace a obhájení semestrálních prací.

Konzultace

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka je organizovaná do bloků 2hod každé 2týdny
1. cvičení metody QFD
2. cvičení metody FTA
3. cvičení metody FMEA
4. zadání semestrálních projektů
5. konzultace semestrálních projektů
6. konzultace semestrálních projektů
7. odevzdání semestrálního projektu + zápočet