Detail předmětu

Gestaltung spanender Fertigungsprozesse

FSI-8CZXAk. rok: 2023/2024

Garant:

Odpovědným útvarem za kvalitu výuku předmětu 2.2.3 Gestaltung spanender Fertigungsprozesse je Professur Werkzeugmaschinenkonstruktion und Umformtechnik, kterou vede Univ.-Prof. Dr. Martin Dix.

Osobou odpovědnou za provádění dohody o spolupráci mezi TUC a VUT na česko-německém studijním programu s dvojitým diplomem v Navazujícím magisterském studijním oboru ze dne 08.02.2021 je Univ.-Prof. Dr.-Ing. Maik Berger, Studiendekan Prüfungsausschussvorsitzender masterstudiengang Maschinenbau Technische Universität Chemnitz.

Inhalte:

Die spanende Fertigung ist die vorrangig angewandte Technologie zur Nebenformgebung und Endbearbeitung im Fahrzeug- und Maschinenbau. Die Umsetzung einer wirtschaftlichen Fertigung erfordert den Einsatz von effizienten und sicheren Prozesstechnologien, welche wiederum leistungsfähige Werkzeuge und Maschinen sowie Unterstützmesssysteme bedingen. Im Rahmen des Seminars werden den Studenten vertiefte Kenntnisse zur spanenden Fertigung sowie aktuelle Themen und Trends aus Wissenschaft und industrieller Anwendung vermittelt und diskutiert. Weitere Schwerpunkte sind u.a. Werkzeugauswahl und -herstellung sowie Prozessoptimierung. Im Rahmen von Übungen und Praktika werden den Studenten anwendungsnah Technologien aufgezeigt. Weiterhin sind eine Schulung zur selbstständigen Erstellung einer Finite-Elemente-Simulation eines Spanprozesses sowie Übungen zu statistischen Methoden der Prozessoptimierung von industriellen Prozessen in das Modul integriert. Ergänzend sind Exkursionen in innovative Unternehmen mit spanender Fertigung vorgesehen.

Jazyk výuky

němčina

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Kenntnisse zu Fertigungslehre

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Garant:
Odpovědným útvarem za kvalitu výuku předmětu 2.2.3 Gestaltung spanender Fertigungsprozesse je Professur Werkzeugmaschinenkonstruktion und Umformtechnik, kterou vede Univ.-Prof. Dr. Martin Dix.
Osobou odpovědnou za provádění dohody o spolupráci mezi TUC a VUT na česko-německém studijním programu s dvojitým diplomem v Navazujícím magisterském studijním oboru ze dne 08.02.2021 je Univ.-Prof. Dr.-Ing. Maik Berger, Studiendekan Prüfungsausschussvorsitzender masterstudiengang Maschinenbau Technische Universität Chemnitz.

Předpoklady pro udělení kreditů:
Úspěšné složení zkoušky z modulu je podmínkou pro udělení kreditních bodů.

Zkouška:
Zkouška z modulu má následující půběh:
30minutová ústní zkouška z konstrukce výrobních procesů obrábění kovů (číslo zkoušky: 33405).

Kredity a známky:
V modulu se získá 5 kreditních bodů.
Hodnocení výkonu u zkoušky a tvorba známky z modulu jsou upraveny v § 10 zkušebního řádu TU Chemnitz.


Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten:

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.

Studienordnung und Prüfungsordnung 2020

Učební cíle

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studenten in der Lage:

 • vertieftes Wissen im Bereich der spanenden Fertigung aufzuweisen,
 • spanende Prozesse zielorientiert auszulegen,
 • eine Werkzeugauswahl hinsichtlich technologischer und wirtschaftlicher As-pekte durchzuführen,
 • aktuelle Trends und Technologieentwicklungen auf dem Gebiet der spanen-den Fertigungstechnik zu diskutieren sowie
 • eine Prozess- und Werkzeugauslegung basierend auf einer FEM-Simulation selbstständig durchzuführen.

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studenten in der Lage:

 • vertieftes Wissen im Bereich der spanenden Fertigung aufzuweisen,
 • spanende Prozesse zielorientiert auszulegen,
 • eine Werkzeugauswahl hinsichtlich technologischer und wirtschaftlicher As-pekte durchzuführen,
 • aktuelle Trends und Technologieentwicklungen auf dem Gebiet der spanen-den Fertigungstechnik zu diskutieren sowie
 • eine Prozess- und Werkzeugauslegung basierend auf einer FEM-Simulation selbstständig durchzuführen.

Základní literatura

Hans-Jürgen Jacobs, Holger Dürr: Entwurf und Gestaltung von Fertigungsprozessen. Planung und Steuerung der spanenden Teilefertigung. ‎ Fachbuchverlag Leipzig (August 1, 2002). ISBN-10: ‎ 3446217487

(DE)

Berger, Hans: Spanende Fertigung: Prozesse - Innovationen – Werkstoffe. Vulkan 2005. ISBN: 9783802729355

(DE)

Doporučená literatura

K probírané látce je dostupná celá řada literatury doporučené vyučujícím v elektronické podobě v knihovně TU Chemnitz. Ústřední knihovna TU Chemnitz i všechny její součásti umožňuje studentům přístup k elektronickým informačním zdrojům (přes 10 000 knih a časopisů zpřístupněných v plno-textové podobě a okolo 17 000 rejstříků). Knižní fond čítá v současné době více jak 1 000 000 knih a časopisů a více jak 13 000 000 patentových dokumentů z oblasti strojírenství, elektrotechniky, elektroniky, informatiky, informační techniky, automatizace, fyziky, chemie, matematiky, materiálových věd, ale i z oblastí právní problematiky a ekonomie. (DE)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-VSY-P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program M2V-P magisterský navazující

  obor M-VSY , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Způsoby obrábění
 • Obráběcí procesy
 • Technologické a ekonomické aspekty výběru nástrojů
 • Současné trendy a technologický vývoj v oblasti technologie výroby řezných materiálů
 • Simulace metodou konečných prvků pro návrh procesu a nástroje

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Modul zahrnuje celkovou pracovní zátěž pro studenty v rozsahu 150 pracovních hodin.