Detail předmětu

Industrielle Steuerungstechnik

FSI-8AEVAk. rok: 2023/2024

Garant:

Odpovědným útvarem za kvalitu výuku předmětu 2.2.19 Industrielle Steuerungstechnik je Professur Werkzeugmaschinenkonstruktion und Umformtechnik, kterou vede Univ.-Prof. Dr. Martin Dix.

Osobou odpovědnou za provádění dohody o spolupráci mezi TUC a VUT na česko-německém studijním programu s dvojitým diplomem v Navazujícím magisterském studijním oboru ze dne 08.02.2021 je Univ.-Prof. Dr.-Ing. Maik Berger, Studiendekan Prüfungsausschussvorsitzender masterstudiengang Maschinenbau Technische Universität Chemnitz.

Inhalte:

In der Automatisierungstechnik nehmen industrielle Steuerungen für
Maschinen, Anlagen und komplexe Prozesse einen herausragenden Platz ein. Mit dem Modul wird diesem Fakt Rechnung getragen. Dabei wird der Fokus auf die Wirkungsweise, den Aufbau, die Programmierung, die Handhabung und den Betrieb aktueller Steuerungen gerichtet. Die Lehrveranstaltung beginnt mit einem Überblick über die Automatisierung im Maschinenbau. Sie befasst sich im Weiteren mit unverzichtbaren Grundlagen wie Boole‘scher Algebra und sequentiellen Systemen, den Grundstrukturen und Funktionalitäten von Steuerungen, geregelten Systemen, Bewegungsbahnen und Interpolation. Weitere Schwer-
punkte sind das Automatisieren von Maschinen (einschließlich Maschinenmodell sowie Bewegungsabläufen und Wegdiagrammen) sowie Aufbau, Wirkungsweise, Programmierung und Handhabung verschiedener industrieller Steuerungen (SPS, CNC, MC).

Jazyk výuky

němčina

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Grundkenntnisse Mathematik und Physik

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Garant:
Odpovědným útvarem za kvalitu výuku předmětu 2.2.19 Industrielle Steuerungstechnik je Professur Werkzeugmaschinenkonstruktion und Umformtechnik, kterou vede Univ.-Prof. Dr. Martin Dix.
Osobou odpovědnou za provádění dohody o spolupráci mezi TUC a VUT na česko-německém studijním programu s dvojitým diplomem v Navazujícím magisterském studijním oboru ze dne 08.02.2021 je Univ.-Prof. Dr.-Ing. Maik Berger, Studiendekan Prüfungsausschussvorsitzender masterstudiengang Maschinenbau Technische Universität Chemnitz.

Zkouška:
Zkouška z modulu má následující půběh:
120-minutová písemná zkouška z průmyslové řídicí techniky (číslo zkoušky: 33613).

Kredity a známky:
V modulu se získá 5 kreditů.
Hodnocení výkonu u zkoušky a tvorba známky z modulu jsou upraveny v § 10 zkušebního řádu TU Chemnitz.


Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten:

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.

Studienordnung und Prüfungsordnung 2020

Učební cíle

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studenten in der Lage:

 • die Grundlagen der Boole‘schen Algebra und des Entwurfes sequentieller Steuerungen in Übungsaufgaben anzuwenden,
 • die Programmierung einer SPS nach IEC 61131 praktisch anzuwenden und für ausgewählte Probleme Lösungen zu generieren,
 • den Aufbau industrieller Steuerungen zu erklären,
 • die Grundprinzipien von Bewegungssteuerungen (Wegesteuerung und Rege-lung) zu beschreiben,
 • typischen Anwendungsfällen des Maschinenbaus ein passendes Steue-rungssystem zu empfehlen,
 • Koordinatensysteme und Achsen nach DIN 66217 zu bezeichnen und NC-Programmierung nach DIN 66025 anzuwenden,
 • die Möglichkeiten von MC-Steuerungen zu diskutieren.

Základní literatura

Karaali, Cihat: Grundlagen der Steuerungstechnik: Einführung mit Übungen. Springer Vieweg, 2013. ISBN 10: 3834817317

(DE)

Brouër, Berend: Steuerungstechnik für Maschinenbauer. Springer 1995. ISBN: 978-3-322-87192-3

(DE)

Doporučená literatura

K probírané látce je dostupná celá řada literatury doporučené vyučujícím v elektronické podobě v knihovně TU Chemnitz. Ústřední knihovna TU Chemnitz i všechny její součásti umožňuje studentům přístup k elektronickým informačním zdrojům (přes 10 000 knih a časopisů zpřístupněných v plno-textové podobě a okolo 17 000 rejstříků). Knižní fond čítá v současné době více jak 1 000 000 knih a časopisů a více jak 13 000 000 patentových dokumentů z oblasti strojírenství, elektrotechniky, elektroniky, informatiky, informační techniky, automatizace, fyziky, chemie, matematiky, materiálových věd, ale i z oblastí právní problematiky a ekonomie. (DE)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-VSY-P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program M2V-P magisterský navazující

  obor M-VSY , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Základy booleovské algebry a návrh sekvenčních regulátorů
 • Programování PLC podle IEC 61131
 • Struktura průmyslových řídicích systémů
 • Základní principy řízení pohybu (řízení dráhy a řízení v uzavřené smyčce)
 • Vhodné řídicí systémy pro typické aplikace ve strojírenství
 • Souřadnicové systémy a osy podle DIN 66217
 • NC programování podle DIN 66025
 • Možnosti MC řízení

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Modul zahrnuje celkovou pracovní zátěž pro studenty v rozsahu 150 pracovních hodin.