Detail předmětu

Doktorský seminář VII

ÚSI-DSS07Ak. rok: 2023/2024

Dokončení a vyhodnocení ev. experimentů, dokončení doktorské disertace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Absolvování Doktorského semináře I až VI

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Kolokvium bude školitelem uděleno při splnění následujícího:
Státní doktorská zkouška, pokud nebyla vykonána ve 4. semestru. Dokončení textu a kompletace disertační práce a zkrácených tezí. Podklady pro prezentaci při obhajobě. Publikační činnost. Účast na odborných akcích. Odevzdání disertace se žádostí o obhajobu se všemi přílohami. (Obhajoba v 8. semestru.)

Učební cíle

Dokončení a odevzdání disertace včetně všech potřebných příloh
Doktorská disertace včetně všech potřebných příloh.

Základní literatura

dle tématu disertace (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DSoIP doktorský

  obor SOI , 4. ročník, zimní semestr, povinný
  obor SOI , 4. ročník, zimní semestr, povinný
  obor SOI , 4. ročník, zimní semestr, povinný
  obor SOI , 4. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program DSoIK doktorský

  obor SOI , 4. ročník, zimní semestr, povinný
  obor SOI , 4. ročník, zimní semestr, povinný
  obor SOI , 4. ročník, zimní semestr, povinný
  obor SOI , 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. - 13. týden: Kompletace disertační práce a příprava zkrácených tezí. Podklady pro prezentaci při obhajobě. Publikační činnost. Účast na odborných akcích.