Detail předmětu

Bezpečnost technických a ekonomických soustav

ÚSI-DSNA02Ak. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na problematiku bezpečnosti technických a ekonomických soustav, v rámci kterého studenti získají potřebné znalosti z oblasti analýzy rizik, prevence a stanovení bezpečnostních opatření.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Vstupní znalosti

Základní znalosti z bezpečnosti systémů a analýzy rizika.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět bude zakončen ústní zkouškou, kde student prokáže získané znalosti a především schopnost jejich aplikace v praxi.

Učební cíle

Osvojení problematiky bezpečnosti technických a ekonomických soustav na základě poskytnutých pokročilých informací z předmětné oblasti, získaní studentů pro pochopení nutnosti řešení této problematiky a její důležitosti pro společnost.
Studenti se budou velmi dobře orientovat v problematice bezpečnostních rizik technických a ekonomických soustav. Budou schopni navrhnout taková opatření, která povedou ke snížení, resp. odstranění rizika ve vybraných inženýrských oblastech.

Základní literatura

BAHR, N. J. System safety engineering and risk assessment: a practical approach. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2015, 407 p., ISBN 978-1-4665-5160-2. (EN)
CASAL, J. Evaluation of the Effects and Consequences of Major Accidents in Industrial Plants. Oxford: Elsevier Science & Technology, 2007, 570 p. ISBN 9780444530813. (EN)
JANÍČEK, P. Expertní inženýrství v systémovém pojetí. Praha: Grada Publishing, 2013. 584 s. ISBN 9788024741277 PROCHÁZKOVÁ, D. Zásady řízení rizik složitých technologických zařízení. Praha: ČVUT, 2017. 364 s. ISBN: 978-80-01-06182-4 (CS)
VERMA, A. K. et al. Reliability and safety engineering. London: Springer, 2016, 571 p. ISBN 978-1-4471-6268-1. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP SoI_P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program DSP SoI_K doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

24 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vztah mezi bezpečností a rizikem, globální a bezpečnostní rizika
2. Bezpečnost a rizika technických soustav
3. Bezpečnost v systémech Průmyslu 4.0
4. Bezpečnost a rizika ekonomických soustav
5. Řízení rizik a bezpečnost technických a ekonomických soustav a složitých systémů
6. Metody zjišťování zdrojů rizik a odhalování faktorů, které ovlivňují dopady rizik na systémy
7. Analýza a hodnocení technických a ekonomických rizik
8. Prevence, posouzení a řízení rizik zacílené na bezpečnost systémů
9. Strategie a postupy řešení vzniklé kritické situace v případech, kdy nepřijatelný škodlivý jev nastane
10. Řízení rizik BOZP
11. Lidský faktor a bezpečnost systému, kultura bezpečnosti a program na zvyšování bezpečnosti
12. SW nástroje jako podpora při řešení rizik soustav a systémů
13. Legislativní nástroje v oblasti rizik, práva, znalecké činnosti, bezpečnosti a odpovědnosti

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

8 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning