Detail předmětu

Bakalářský seminář (K-ZEL)

FAST-BNB004Ak. rok: 2023/2024

Příprava zpracování bakalářské práce. Semináře k aktuálním problémům železničních staveb a technologie provádění.
Zpracování a obhajoba seminární práce s tématikou bakalářské práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb (ZEL)

Vstupní znalosti

Geometrické parametry koleje, projektování železničních tratí a členění a stavba železničního spodku, konstrukce železničního svršku

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je příprava zpracování bakalářské práce.
Student získá přípravu pro zpracování bakalářské práce.

Základní literatura

PLÁŠEK, Otto, Pavel ZVĚŘINA, Richard SVOBODA a Milan MOCKOVČIAK. Železniční stavby: Železniční spodek a svršek. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 80-214-2621-7.

(CS)

IŽVOLT, Libor a Stanislav HODÁS. Projektovanie, stavba, rekonštrukcia a modernizácia železničných tratí a staníc. Žilina: EDIS, 2020. ISBN 978-80-554-1703-5.

(SK)

IŽVOLT, Libor, Stanislav HODAS a Janka ŠESTÁKOVÁ. Železničné staviteľstvo 1: Projektovanie, stavby a konštrukcie železničných tratí a staníc. 1. Žilina: EDIS, 2015. ISBN 978-80-554-1122-4.

(SK)

IŽVOLT, Libor, Janka ŠESTÁKOVÁ a Michal ŠMALO. Železničné staviteľstvo 2: Diagnostika, mechanizácia prác a technologické postupy údržby železničnej jazdnej dráhy. Žilina: EDIS, 2015. ISBN 978-80-554-1169-9.

(SK)

Technologie prací na železničním svršku. Praha: ČKAIT, 2019. ISBN 978-80-88265-17-7.

(CS)

Doporučená literatura

Nová železniční technika. ISSN 1210 – 3942. 2022

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace K , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–3. Příprava zpracování bakalářské práce. 3.–8. Semináře k aktuálním problémům železničních staveb a technologie provádění. 9.–11. Zpracování a obhajoba seminární práce s tématikou bakalářské práce.