Detail předmětu

Bakalářský seminář (K-KDK)

FAST-BO051Ak. rok: 2023/2024

Seminář je cílen k přípravě a zpracování bakalářské práce, a to se zaměřením na problematiku ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí a mostů.
Zvýrazněny budou zejména oblasti, týkající se výběru a použití materiálů, statického a konstrukčního řešení, zásad dimenzování prvků, spojů, přípojů a detailů konstrukce, působení nosných konstrukcí s přihlédnutím k jejich realizaci, revizím, případně rekonstrukcím a přestavbám.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Vstupní znalosti

Znalost navrhování prvků a spojů kovových a dřevěných konstrukcí. Principy stavební mechaniky, pružnosti, pevnosti a plasticity nutné pro návrh jednodušší ocelové, ocelobetonové nebo dřevěné konstrukce.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.
Student nastuduje a zvládne vymezené cíle předmětu ve smyslu prohloubení znalostí v oblasti navrhování a realizace kovových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí a mostů, zejména s ohledem na problematiku v souvislosti s konkrétním zaměřením bakalářské práce.

Základní literatura

BALIO, G. and MAZZOLANI, F. M. Design of Steel Structures, E&FN Spon, 1999.

(EN)

SALMON, C.G. and JOHNSON, J.E. Steel Structures: Design and Behavior, Addison-Wesley Pub Co, 1997.

(EN)

BLASS, H.J. et al. Timber Engineering - STEP 1, Centrum Hout, The Netherlands, 1995.

(EN)

BLASS, H.J. et al. Timber Engineering - STEP 2, Centrum Hout, The Netherlands, 2004.

(EN)

Pilgr, M. Kovové konstrukce – Výpočet jeřábové dráhy pro mostové jeřáby podle ČSN EN 1991-3 a ČSN EN 1993-6, CERM Brno, 2013. ISBN 978-80-7204-807-6.

(CS)

Doporučená literatura

ESDEP - European Steel Design Education Programme, SCI, London, CD ROM, SCI, Ascot, U.K., ESDEP Society, 2000.

(EN)

Pilgr, M. Kovové konstrukce. Podklady pro navrhování prvků ocelových konstrukcí, CERM Brno, 2018, 700 s.

(CS)
Aktuálně platné normativní dokumenty související s obsahem předmětu. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání projektu. 2.-3. Geometrické a dispoziční řešení konstrukce, předběžný statický výpočet. 4.-6. Řešení projektu: modelování, statické výpočty, dimenzování. Konzultace s vedoucím bakalářské práce. 7.-9. Řešení projektu: konstrukční řešení, výkresová dokumentace. Konzultace s vedoucím bakalářské práce. 10. Kompletace projektu. 11. Prezentace projektu.