Detail předmětu

Technická zařízení budov (E)

FAST-BTA011Ak. rok: 2023/2024

Úvod do předmětu TZB, zásady navrhování zdravotně technických zařízení. Vnitřní kanalizace. Zásobování budov vodou a zdroje vody, vnitřní vodovody. Příprava a rozvod teplé vody. Zásobování požární vodou. Domovní plynovod. Elektroinstalace.
Problematika tvorby mikroklimatu budov. Typy otopných soustav.Tepelné ztráty budovy a bilance tepla. Otopná tělesa. Zdroje tepla a jejich dispoziční uspořádání. Strojovny ústředního vytápění. Hydraulika otopných soustav.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Vstupní znalosti

Základní znalosti o konstrukčních systémech budov, základy hydromechaniky, základy vodárenství a stokování, základní teoretické znalosti o stejnosměrném a střídavém proudu, základy sdílení tepla.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Základní přehled zdravotně technických instalací. Základy elektrotechniky. Základy vytápění.
Student získá přehled o zdravotně technických instalacích, elektrotechnických zařízeních a vytápění budov.

Základní literatura

Bárta, L.- Doležalová, J.- Maurerová, L.: BT51 Technická zařízení budov I (S), AT01 Technická zařízení budov I. a technická infrastruktura. Návody do cvičení se vzorovými úlohami. VUT v Brně, FAST 2015.

(CS)

Čupr, K.: TZB I (S), modul 1 Hygienická zařízení v budovách

(CS)

Čupr, K.: TZB I (S), modul 2 Odvádění odpadních vod z budov

(CS)

Bárta, L.: TZB I (S), modul 03 Zásobování budov vodou

(CS)

Bárta, L.: TZB I (S), modul 04 Zásobování budov plynem

(CS)

Počinková, M.: TZB II Vytápění budov, modul 1 Tepelné ztráty budov

(CS)

Počinková, M.: TZB II Vytápění budov, modul 2 Otopná tělesa

(CS)

Počinková, M.: TZB II Vytápění budov, modul 4 Tepelné soustavy budov

(CS)

Počinková, M.: TZB II Vytápění budov, modul 5 Zdroje tepla - kotelny

(CS)

Počinková, M.: TZB II Vytápění budov, modul 7 Zařízení a prvky tepelných soustav

(CS)

Dvořáček, K. a kol.: Elektroinstalace v bytové a občanské výstavbě I.II. IN-EL, Praha 1996.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace E , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu TZB. Zásady navrhování zdravotně technických zařízení. 2. Druhy odpadních vod a navrhování vnitřní kanalizace. 3. Zásobování budov vodou a zdroje vody. Vnitřní vodovody a jejich návrh. 4. Příprava a rozvod teplé vody. Zásobování požární vodou. 5. Vlastnosti topných plynů. Domovní plynovod. 6. Vnitřní elektrické silnoproudé rozvody, umělé osvětlení. 7. Elektrické přípojky,hromosvody. 8. Problematika tvorby mikroklimatu budov, přehled otopných soustav, výběr, návrh. 9. Tepelné ztráty budovy a bilance tepla. 10. Stanovení typu a velikosti otopných ploch. 11. Zdroje tepla a jejich dispoziční uspořádání. 12. Zařízení strojoven ústředního vytápění. 13. Dimenzování soustav ústředního vytápění.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání. Situace. Kanalizace – půdorys typického podlaží, rozvinutý řez připojovacích a odpadních potrubí. 2. Kanalizace – půdorys suterénu, dimenzování potrubí. 3. Vodovod – půdorys typického podlaží a suterénu. 4. Vodovod – dimenzování potrubí. Domovní plynovod – půdorys typického podlaží. 5. Domovní plynovod – půdorys suterénu, axonometrie, dimenzování potrubí. 6. Půdorys elektrické světelné instalace a elektrické přípojky. 7. Půdorys elektrické zásuvkové instalace. 8. Tepelné ztráty budovy a bilance tepla. 9. Přehled otopných soustav, výběr, návrh. 10. Stanovení typu a velikosti otopných ploch. 11. Zdroje tepla a jejich dispoziční uspořádání. 12. Zařízení strojoven ústředního vytápění. 13. Odevzdání projektu, zápočet.