Detail předmětu

Specializovaný projekt (S-TZB)

FAST-BTB009Ak. rok: 2023/2024

Aplikace získaných znalostí z disciplin technických zařízení budov na zadaný typ objektu. Analýza problematiky, stávající publikovaná řešení v odborné literatuře, realizovaná řešení, zákonné předpisy, normy. Práce s elektronickými katalogy, využití výpočetní techniky pro grafické i tabulkové výstupy. Koncepční zpracování technického návrhu a jeho rozpracování do projektu pro realizaci stavby. Prezentace výsledků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Vstupní znalosti

Vnitřní prostředí, zdravotní technika, vytápění, vzduchotechnika na úrovni předmětů ve 2. a 3. ročníku bakalářského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Poznatky a dovednosti v oblasti projektování systémů techniky prostředí v budovách. Kooperace a koordinace stavební částí a oborů technických zařízení budov.
Student získá znalosti pro samostatný návrh vybraných systémů techniky prostředí.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace S , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání konkrétního objektu, specializace TZB a vstupních údajů. 2. Specifikace hygienických, ekonomických a provozních podmínek. 3. Základní technické výpočty související s návrhem zadaného systému. 4. Vypracování koncepce technického řešení. 5.–8. Prováděcí projekt – grafická část. 9.–10. Prováděcí projekt – textová a tabulková část. 11. Prezentace technického návrhu.