Detail předmětu

Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)

FAST-BYA001Ak. rok: 2023/2024

K předmětu se vypisují čtyři volitelné předměty, ve kterých studenti získají požadované znalosti a dovednosti. Obsah zkoušky vychází z knih Oxenden, C., Latham-Koenig, S., Seligson, P.: English File Elementary Third Edition - Student´s Book, Oxford University Press, 2012 a Oxenden, C., Latham-Koenig, S., Seligson, P.: English File Pre-Intermediate Third Edition - Student´s Book, Oxford University Press, 2012. Zkouška se skládá ze dvou částí, z písemné, kde se prověřuje znalost gramatiky a slovní zásoby a schopnost čtení a poslechu a psaní v angličtině, a ústní, která zkouší schopnost hovořit krátce o daném tématu a reagovat na dotazy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Vstupní znalosti

Znalost gramatiky a slovní zásoby v anglickém jazyce na úrovni mírně pokročilý (pre-intermediate).

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Tato zkouška odpovídá úrovni A2+ podle CEFR.

Prověřuje se, zda studenti získali základní slovní zásobu z obecné angličtiny, zvládli základní gramatická pravidla, jsou schopni se dorozumět v běžných životních situacích.
Cílem této zkoušky je, aby studenti prokázali, že jejich znalosti jsou na takové úrovni, aby byli schopni ústně i písemně použít základní slovní zásobu běžných denních situací a základní gramatiku.

Znalosti by měly být na úrovni pre-intermediate (A2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Základní literatura

OXENDEN, Clive., LATHAM-KOENIG, Christina: English File Pre-Intermediate Third Edition. Oxford: Oxford University Press, 2012. ISBN: 978-0-19-459843-9.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-GK bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPA-SI bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPC-MI bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKC-SI bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPC-SI bakalářský

  specializace E , 3. ročník, letní semestr, povinný
  specializace S , 3. ročník, letní semestr, povinný
  specializace M , 3. ročník, letní semestr, povinný