Detail předmětu

Kovové konstrukce 2

FAST-CO001Ak. rok: 2023/2024

Soudobé trendy rozvoje kovových konstrukcí.
Zásady navrhování a konstrukčního řešení vícepodlažních budov. Prostorová tuhost, ztužidla a výztužné systémy. Nosné konstrukce stropů a plošin. Sloupy patrových budov, patky a kotvení sloupů.
Zastřešení velkých rozpětí. Prostorové prutové konstrukční systémy. Navrhování a konstrukční řešení příhradových desek a roštových soustav.
Výroba a montáž ocelových konstrukcí. Problematika zesilování, rekonstrukcí a přestavby objektů s ocelovou nosnou konstrukcí.
Navrhování kovových konstrukcí na základě výsledků zkoušek. Realizace a vyhodnocování experimentů.
Katastrofické události a jejich odraz na koncepci navrhování stavebních konstrukcí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Vstupní znalosti

Prvky kovových konstrukcí, kovové konstrukce

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.
Student nastuduje a zvládne cíle předmětu zaměřené zejména na problematiku navrhování ocelových konstrukcí pozemních staveb, vícepodlažních budov a zastřešení velkých rozpětí, z hlediska obsahu podrobněji rozvedenou v harmonogramu příslušného předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor S , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor S , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor S , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Soudobé trendy rozvoje kovových konstrukcí (rozvoj konstruktivních forem, materiály a jejich kombinace, technologie). 2. Vývoj a perspektivy používání vícepodlažních budov. 3. Konstrukční systémy vícepodlažních budov s nosnou ocelovou a ocelobetonovou konstrukcí. 4. Prostorová tuhost, ztužidla a výztužné systémy. 5. Nosné konstrukce stropů a plošin. Použití prolamovaných nosníků a jejich návrh. 6. Ocelobetonové spřažené stropní konstrukce. 7. Sloupy patrových budov, patky a kotvení sloupů. 8. Zastřešení velkých rozpětí. Prostorové prutové konstrukční systémy. 9. Navrhování a konstrukční řešení příhradových desek a roštových soustav. 10. Výroba a montáž ocelových konstrukcí. Příklady realizací. 11. Problematika zesilování, rekonstrukcí a přestavby objektů s ocelovou nosnou konstrukcí. 12. Navrhování kovových konstrukcí na základě výsledků zkoušek. Realizace a vyhodnocování experimentů. 13. Katastrofické události a jejich odraz na koncepci navrhování stavebních konstrukcí.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Individuální zadání projektu objektu vícepodlažní budovy s nosnou ocelovou konstrukcí. 2. Dispoziční řešení a zatížení. 3. Střešní konstrukce. 4. Nosná konstrukce stropů. 5. Sloupy patrové budovy. 6. Patky a kotvení sloupů. 7. Prostorová tuhost nosného systému, ztužidla. 8. – 13. Řešení detailů a výkresové dokumentace.