Detail předmětu

Chemie vody

FAST-DCB009Ak. rok: 2023/2024

Fyzikálně-chemické vlastnosti vody, fyzikální chemie povrchů, základy termodynamiky a chemických rovnovah ve vodách.
Obecné složení vod, oxid uhličitý a jeho iontové formy, kovy a polokovy, halogeny, sloučeniny dusíku, sloučeniny síry, sloučeniny fosforu, plyny, organické látky a jejich skupinová stanovení, uhlovodíky C10-C40, polyaromatické uhlovodíky, fenoly, halogenderiváty uhlovodíků, huminové látky, pesticidy, tenzidy.
Pohyb a transformace látek v životním prostředí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav chemie (CHE)

Vstupní znalosti

Základy obecné, anorganické a organické chemie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

rozšíření znalostí z hydrochemie a analytiky vody
Student zvládne cíl předmětu - rozšíření znalostí z hydrochemie a analytiky vody.

Základní literatura

PITTER, P. Hydrochemie. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Praha, 2015. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Fyzikálně-chemické vlastnosti vody. 2. Fyzikální chemie povrchů, chemické rovnováhy. 3. Obecné složení vod. 4. Oxid uhličitý a jeho iontové formy. 5. Kovy a polokovy. 6. Halogeny, sloučeniny dusíku. 7. Sloučeniny síry, sloučeniny fosforu. 8. Plyny, organické látky a jejich skupinová stanovení. 9. Uhlovodíky C10-C40, polyaromatické uhlovodíky. 10. Fenoly, halogenderiváty uhlovidíků, huminové látky. 11. Pesticidy, tenzidy. 12. Hydrochemická jakost přírodních vod. 13. Hydrochemická jakost pitných a vybraných odpadních vod.