Detail předmětu

Teoretické základy pálených staviv

FAST-DJB047Ak. rok: 2023/2024

Cílem studia předmětu je získání znalostí o dalších speciálních vlastnostech keramického střepu (mj. vlhkostní roztažnost, elektrické a magnetické vlastnosti keramiky, chemické vlastnosti keramiky apod.).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Vstupní znalosti

vlastnosti keramických surovin a jejich úprava, vytváření v keramice, sušení, výpal - základní obecné znalosti.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Teoretické základy tvorby keramického střepu - vztahy mezi strukturou keramického střepu a jeho vlastnostmi, přehled speciálních vlastností keramiky.

Základní literatura

Hanykýř, V., Kutzendorfer, J.: Technologie keramiky. SiliS, Praha 2008

(CS)

Budnikov: Technologie keramiky a žárovzdorného zboží. SNTL, Praha 1960

(CS)

Doporučená literatura

Sokolář, R. a kol. Žárovzdorné jíly v ČR a metodika posuzování jejich vlastností. CERM, Brno 2012

(CS)

Valenta, L. Keramická příručka. Silikátový svaz, Praha. 2007

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, silikáty a keramika, definice, charakteristika ker. střepu, rozdělení. 2. Mikrostruktura a stavba keramického střepu. 3. Mechanické vlastnosti keramiky. 4. Chemické vlastnosti keramiky. 5. Tepelné vlastnosti keramiky. 6. Vysokoteplotní chování keramiky. 7. Elektrické a magnetické vlastnosti keramiky. 8. Optické vlastnosti keramiky. 9. Keramické materiály pro elektrotechniku 10. Konstrukční keramické materiály 11. Praktická ukázka v laboratoři. 12. Praktická ukázka v laboratoři. 13. Praktická ukázka v laboratoři.