Detail předmětu

Aplikace metod operačního výzkumu ve vodním hospodářství

FAST-DPB026Ak. rok: 2023/2024

Lineární propgramování, nelineární programování, kombinatorické metody, multikriteriální optimalizační úlohy, teorie grafů, metody síťové analýzy, řízení projektů, poruchovost a spolehlivost systémů, modelování spolehlivosti, neuronové sítě, genetické algoritmy, analýza a řízení rizik

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Vstupní znalosti

Znalosti na úrovni předmětu CP003 Operační a systémová analýza v rámci magisterského studijního programu Stavební inženýrství - obor vodní hospodářství a vodní stavby.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Prohloubení znalostí o možnostech využití a použití vybraných optimalizačních metod a metod pro řízení projektů při navrhování a provozování vodohospodářských systémů a staveb. Zpracování případových studiií s využitím vybraných optimalizačních metod.

Přehled o používaných optimalizačních metodách ve vodním hospodářství.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. - 4. Vybrané úlohy nelineární programování a způsoby jejich řešení. 5. - 8. Multikriteriální optimalizační úlohy, metody řešení. 9. – 12. Využití umělých neuronových sítí, genetické algoritmy, dostupný software pro jejich použití. 13. Riziková analýza.