Detail předmětu

Čištění odpadních vod

FAST-DPB027Ak. rok: 2023/2024

Cílem předmětu je seznámení s pokrokovými technologiemi čištění odpadních vod s důrazem na odstraňování nutrientů, bytnění aktivovaného kalu, odstraňování obtížně rozložitelných látek, anaerobního čištění odpadních vod a hygienizace kalů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Vstupní znalosti

Chemie a technologie vody, čištění odpadních vod městských a průmyslových

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Pokrokové metody čištění, odstraňování nutrientů, bytnění aktivovaného kalu, anaerobní čištění odpadních vod, hygienizace kalů.
Student zvládne pokrokové metody čištění, odstraňování nutrientů, bytnění aktivovaného kalu, anaerobní čištění odpadních vod a hygienizace kalů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do pokrokových technologií čištění OV. 2. Odstraňování dusíku nitrifikací a denitrifikací. 3. Biologické odstraňování fosforu. 4. Návrh systémů pro potlačení bytnění aktivovaného kalu. 5. Odstraňování toxických a obtížně rozložitelných sloučenin. 6. Návrh procesů anaerobního čištění odpadních vod. 7. Anaerobně-aerobní čištění odpadních vod. 8. Hygienické zabezpečení odpadních vod a kalů. 9. Zpracování a znovuvyužití odpadních vod. 10. Ekonomika návrhu čistíren odpadních vod. 11. Sledování řízení a hodnocení provozu čistíren odpadních vod. 12. Použití matematických modelů pro biologické procesy čištění odpadních vod. 13. Automatizace a řízení provozu čistíren odpadních vod.