Detail předmětu

Jakost vody v povodí

FAST-DPB028Ak. rok: 2023/2024

Předmět navazuje na čištění odpadních vod. Cílem je seznámení s základními charakteristikami vody, základy hydrobiologie, druhy znečišťovatelů a jejich efekty, metodami vyhodnocení kvality vody. Předmět se zabývá podzemními vodami, povrchovými vodami a kvalitou vody ve vodních nádržích. Důležitou součástí předmětu jsou také havárie na vodách a jejich sanace, řízení kvality vody a zákonná opatření pro ochranu vod v ČR. Poslední kapitola je věnována simulačním modelům pro modelování kvality vody v recipientu (QUAL2E).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Vstupní znalosti

Chemie, hydrologie

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Charakteristika vod, znečištění srážkových, povrchových a podzemních vod. Matematické modelování kvality vody.
Student zvládne problematiku znečištění srážkových, povrchových a podzemních vod a matematické modelování kvality vody.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, význam a funkce vod, historie. 2. Hydrobiologie. 3. Látky ohrožující jakost a nezávadnost vod, změna jakosti vody, závadné látky. 4. Látky ohrožující jakost a nezávadnost vod, odpadní vody městské, splaškové, srážkové, průmyslové. 5. Srážkové vody, znečištění, kyselé srážky, vliv znečištěných srážkových vod na jakost vod. 6. Podzemní vody, znečištění, migrace a samočištění, šíření znečištění. 7. Podzemní vody, ochrana podzemních vod, hydrogeologický průzkum, opatření na ochranu podzemních vod. 8. Povrchové vody, čistota a znečišťování, samočištění, kyslíkové poměry na toku. 9. Povrchové vody, kyslíkový režim v toku, směšování, jakost vod a jejich klasifikace, vypouštění odpadních vod do povrchových vod. 10. Matematické modelování jakosti vody v tocích. 11. Matematické modelování jakosti vody v nádržích. 12. Havarijní stavy v čistotě vod, rozdělení havárií, průběh havárií, řešení havárií 13. Ochrana vod v ČR.